Visa allt om Ove Nilssons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 454 613 519 877 704 602 511 737 651 653
Övrig omsättning 55 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 53 -78 75 17 -33 -173 -69 -23 97
Resultat efter finansnetto -46 60 -60 103 37 -26 -158 -55 -17 100
Årets resultat -35 44 -5 91 2 0 5 6 27 66
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 42 45 45 98 152 206 260 316 363
Omsättningstillgångar 2 020 1 997 1 855 1 938 1 599 1 340 1 198 1 148 1 042 873
Tillgångar 2 059 2 039 1 900 1 983 1 696 1 492 1 404 1 408 1 358 1 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 560 595 551 556 465 462 463 458 452 425
Obeskattade reserver 0 11 0 53 70 35 61 223 282 335
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 499 1 433 1 349 1 374 1 161 994 881 727 624 475
Skulder och eget kapital 2 059 2 039 1 900 1 983 1 696 1 492 1 404 1 408 1 358 1 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 300 300 300 312 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 276 290 293 382 328 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 87 91 92 120 103 94 94 98 100 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 509 613 519 877 704 602 511 737 651 653
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 454 613 519 877 704 602 511 737 651 653
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 382 388 503 433 395 395 399 412 264
Rörelseresultat, EBITDA -48 56 -57 127 71 21 -119 -14 33 160
Nettoomsättningförändring -25,94% 18,11% -40,82% 24,57% 16,94% 17,81% -30,66% 13,21% -0,31% -%
Du Pont-modellen -2,19% 2,94% -3,11% 5,19% 2,24% -1,61% -11,11% -3,76% -1,03% 8,33%
Vinstmarginal -9,91% 9,79% -11,37% 11,74% 5,40% -3,99% -30,53% -7,19% -2,15% 15,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,76% 92,01% 97,50% 64,31% 62,22% 57,48% 62,04% 57,12% 64,21% 60,95%
Soliditet 27,20% 29,60% 29,00% 30,01% 30,46% 32,69% 36,11% 43,93% 48,24% 53,90%
Kassalikviditet 134,76% 139,36% 137,51% 141,05% 137,73% 134,81% 135,98% 157,91% 166,99% 183,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...