Visa allt om Ove Nilssons Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Ove Nilssons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 449 454 613 519 877 704 602 511 737 651
Övrig omsättning 554 55 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 -51 53 -78 75 17 -33 -173 -69 -23
Resultat efter finansnetto 266 -46 60 -60 103 37 -26 -158 -55 -17
Årets resultat 174 -35 44 -5 91 2 0 5 6 27
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 39 42 45 45 98 152 206 260 316
Omsättningstillgångar 2 586 2 020 1 997 1 855 1 938 1 599 1 340 1 198 1 148 1 042
Tillgångar 2 613 2 059 2 039 1 900 1 983 1 696 1 492 1 404 1 408 1 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 560 595 551 556 465 462 463 458 452
Obeskattade reserver 56 0 11 0 53 70 35 61 223 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 824 1 499 1 433 1 349 1 374 1 161 994 881 727 624
Skulder och eget kapital 2 613 2 059 2 039 1 900 1 983 1 696 1 492 1 404 1 408 1 358
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 300 300 300 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 443 276 290 293 382 328 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 139 87 91 92 120 103 94 94 98 100
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 003 509 613 519 877 704 602 511 737 651
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 449 454 613 519 877 704 602 511 737 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 366 382 388 503 433 395 395 399 412
Rörelseresultat, EBITDA 261 -48 56 -57 127 71 21 -119 -14 33
Nettoomsättningförändring -1,10% -25,94% 18,11% -40,82% 24,57% 16,94% 17,81% -30,66% 13,21% -%
Du Pont-modellen 10,18% -2,19% 2,94% -3,11% 5,19% 2,24% -1,61% -11,11% -3,76% -1,03%
Vinstmarginal 59,24% -9,91% 9,79% -11,37% 11,74% 5,40% -3,99% -30,53% -7,19% -2,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 169,71% 114,76% 92,01% 97,50% 64,31% 62,22% 57,48% 62,04% 57,12% 64,21%
Soliditet 29,72% 27,20% 29,60% 29,00% 30,01% 30,46% 32,69% 36,11% 43,93% 48,24%
Kassalikviditet 141,78% 134,76% 139,36% 137,51% 141,05% 137,73% 134,81% 135,98% 157,91% 166,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...