Visa allt om Soleon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 190 384
Övrig omsättning 22 8 - - - 2 163 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 8 -16 -21 -18 2 080 -242 -226 10 150
Resultat efter finansnetto -149 63 -31 -337 -206 1 503 -742 -925 -191 -742
Årets resultat -152 61 -14 -317 -190 660 -742 -925 -191 -836
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 865 837 856 777 856 700 3 183 2 889 2 013 2 145
Omsättningstillgångar 2 50 77 190 558 1 290 457 1 006 1 824 1 714
Tillgångar 867 886 933 967 1 414 1 991 3 640 3 895 3 837 3 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 436 476 490 807 1 197 537 779 704 895
Obeskattade reserver 129 129 129 146 166 179 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 449 319 0 0 0 0 3 045 3 045 3 045 2 407
Kortfristiga skulder 4 2 328 331 441 615 58 72 89 557
Skulder och eget kapital 867 886 933 967 1 414 1 991 3 640 3 895 3 837 3 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 22 8 0 0 0 2 163 0 0 190 384
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 8 -16 -21 -18 2 080 -78 -102 141 293
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -50,52% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 0,39% -6,06%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 7,89% -60,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 913,16% 301,30%
Soliditet 44,48% 60,57% 61,21% 61,80% 65,72% 66,75% 14,75% 20,00% 18,35% 23,19%
Kassalikviditet 50,00% 2 500,00% 23,48% 57,40% 126,53% 209,76% 787,93% 1 397,22% 2 049,44% 307,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...