Visa allt om Soleon AB
Visa allt om Soleon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Övrig omsättning - 22 8 - - - 2 163 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 14 8 -16 -21 -18 2 080 -242 -226 10
Resultat efter finansnetto 2 -149 63 -31 -337 -206 1 503 -742 -925 -191
Årets resultat 105 -152 61 -14 -317 -190 660 -742 -925 -191
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 970 865 837 856 777 856 700 3 183 2 889 2 013
Omsättningstillgångar 4 2 50 77 190 558 1 290 457 1 006 1 824
Tillgångar 974 867 886 933 967 1 414 1 991 3 640 3 895 3 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 285 436 476 490 807 1 197 537 779 704
Obeskattade reserver 0 129 129 129 146 166 179 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 556 449 319 0 0 0 0 3 045 3 045 3 045
Kortfristiga skulder 28 4 2 328 331 441 615 58 72 89
Skulder och eget kapital 974 867 886 933 967 1 414 1 991 3 640 3 895 3 837
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 200 0 0 0
Omsättning 0 22 8 0 0 0 2 163 0 0 190
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 14 8 -16 -21 -18 2 080 -78 -102 141
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,39%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 7,89%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 913,16%
Soliditet 39,94% 44,48% 60,57% 61,21% 61,80% 65,72% 66,75% 14,75% 20,00% 18,35%
Kassalikviditet 14,29% 50,00% 2 500,00% 23,48% 57,40% 126,53% 209,76% 787,93% 1 397,22% 2 049,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...