Visa allt om Berras Golvservice Aktiebolag
Visa allt om Berras Golvservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 272 558 943 883 1 241 876 1 367 1 197 1 093 1 037
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 -17 6 -21 41 -50 141 88 26 45
Resultat efter finansnetto 27 19 2 -20 41 -52 139 88 27 45
Årets resultat 16 11 0 4 21 3 74 46 13 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 144 210 160 159 162 168 179 77 71
Omsättningstillgångar 281 270 242 207 322 238 434 313 270 321
Tillgångar 409 414 452 367 481 400 603 492 347 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 345 333 333 330 308 314 240 194 182
Obeskattade reserver 12 5 0 0 27 16 75 39 17 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 56 89 0 0 0 0 20 0 0
Kortfristiga skulder 15 9 29 34 125 75 213 193 136 201
Skulder och eget kapital 409 414 452 367 481 400 603 492 347 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 281 226 324 317 301 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 173 294 259 0 13 9 0 27 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 5 116 140 140 164 139 167 160 189 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 272 558 943 883 1 241 876 1 367 1 197 1 093 1 037
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 272 558 943 883 1 241 876 1 367 1 197 547 519
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 293 439 411 485 384 505 487 260 236
Rörelseresultat, EBITDA 59 -3 22 -9 56 -31 164 117 33 54
Nettoomsättningförändring -51,25% -40,83% 6,80% -28,85% 41,67% -35,92% 14,20% 9,52% 5,40% -%
Du Pont-modellen 7,33% 5,80% 1,33% -4,90% 8,94% -12,50% 23,55% 18,90% 8,07% 11,76%
Vinstmarginal 11,03% 4,30% 0,64% -2,04% 3,46% -5,71% 10,39% 7,77% 2,56% 4,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 73,66% 64,37% 68,63% 57,70% 61,42% 62,47% 66,33% 66,24% 67,79%
Rörelsekapital/omsättning 97,79% 46,77% 22,59% 19,59% 15,87% 18,61% 16,17% 10,03% 12,26% 11,57%
Soliditet 90,55% 84,28% 73,67% 90,74% 72,74% 79,95% 61,24% 54,49% 59,44% 48,20%
Kassalikviditet 1 680,00% 2 577,78% 651,72% 497,06% 233,60% 254,67% 185,45% 141,97% 169,12% 142,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...