Visa allt om Per-Eddies Idéer Aktiebolag
Visa allt om Per-Eddies Idéer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 59 110 349 64 827 914 904 763 319 549
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 34 197 -1 118 487 551 607 487 4 -45
Resultat efter finansnetto -19 34 189 -1 185 486 551 607 487 3 -46
Årets resultat -19 34 192 -670 278 298 331 262 3 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 4 9 2 013 2 624 16 15 29 44 72
Omsättningstillgångar 112 171 171 127 633 1 355 1 135 746 238 254
Tillgångar 113 175 179 2 140 3 258 1 371 1 150 775 283 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 152 118 -75 596 567 569 506 243 256
Obeskattade reserver 0 0 0 2 518 419 278 124 0 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 1 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 23 61 511 444 384 303 146 39 29
Skulder och eget kapital 113 175 179 2 140 3 258 1 371 1 150 775 283 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 83 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 6 25 58 32 39 27 17 11 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 2 13 18 13 21 9 6 3 2
Utdelning till aktieägare 0 30 0 0 0 250 300 267 0 0
Omsättning 59 110 349 64 827 914 904 763 319 549
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 110 175 32 827 914 904 763 319 549
Personalkostnader per anställd (tkr) - 8 22 40 48 148 39 27 21 26
Rörelseresultat, EBITDA -16 38 201 -507 498 562 621 503 27 -14
Nettoomsättningförändring -46,36% -68,48% 445,31% -92,26% -9,52% 1,11% 18,48% 139,18% -% -%
Du Pont-modellen -16,81% 19,43% 110,06% -52,24% 14,95% 40,19% 52,78% 62,84% 1,41% -13,80%
Vinstmarginal -32,20% 30,91% 56,45% -1 746,88% 58,89% 60,28% 67,15% 63,83% 1,25% -8,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,34% 93,18% 97,81% 78,87%
Rörelsekapital/omsättning 177,97% 134,55% 31,52% -600,00% 22,85% 106,24% 92,04% 78,64% 62,38% 40,98%
Soliditet 46,90% 86,86% 65,92% -3,44% 30,01% 63,88% 67,29% 76,81% 85,87% 87,58%
Kassalikviditet 1 600,00% 743,48% 280,33% 24,85% 142,57% 352,86% 374,59% 510,96% 610,26% 875,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...