Visa allt om Peter Dahlqvist Aktiebolag
Visa allt om Peter Dahlqvist Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 209 201 187 189 163 984 179 104 221 951 191 608 171 654 183 723 247 139 248 222
Övrig omsättning 269 357 282 232 252 41 114 1 378 - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 490 9 286 4 628 4 326 10 497 11 964 7 416 2 278 2 153 5 319
Resultat efter finansnetto 14 266 11 504 6 409 6 070 11 888 13 473 8 254 1 019 1 191 4 919
Årets resultat 11 065 8 900 4 945 4 106 8 116 9 527 5 534 576 57 3 392
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 616 5 124 5 659 6 075 6 959 6 742 6 479 7 065 9 010 11 270
Omsättningstillgångar 77 856 64 091 52 538 51 886 54 038 51 047 47 466 47 293 63 568 41 597
Tillgångar 84 472 69 215 58 197 57 961 60 997 57 789 53 945 54 358 72 578 52 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 207 52 142 44 242 39 935 36 830 29 713 20 230 15 134 14 268 14 736
Minoritetsintressen 0 0 0 2 071 1 780 1 210 685 332 387 186
Avsättningar (tkr) 4 108 3 804 3 224 3 500 3 247 2 409 1 758 1 514 1 814 1 724
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 620 28 505 21 637
Kortfristiga skulder 18 157 13 269 10 731 12 455 19 140 20 457 27 272 26 759 27 605 14 584
Skulder och eget kapital 84 472 69 215 58 197 57 961 60 997 57 789 53 945 54 358 72 578 52 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 481 1 355 1 114 1 617 1 754 1 832 2 715 1 591 2 292 2 461
Varav tantiem till styrelse & VD 571 461 227 232 445 509 - - - -
Löner till övriga anställda 18 054 17 182 17 130 16 771 17 473 16 076 15 282 15 832 21 475 20 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 035 7 285 7 488 7 407 7 686 7 196 9 108 7 527 10 638 9 688
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 209 470 187 546 164 266 179 336 222 203 191 649 171 768 185 101 247 139 248 222
Nyckeltal
Antal anställda 50 49 50 50 51 50 51 57 80 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 184 3 820 3 280 3 582 4 352 3 832 3 366 3 223 3 089 3 103
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 536 522 526 536 509 542 454 441 410
Rörelseresultat, EBITDA 12 245 10 197 5 499 5 247 11 503 12 916 8 611 3 677 4 203 7 799
Nettoomsättningförändring 11,76% 14,15% -8,44% -19,30% 15,84% 11,62% -6,57% -25,66% -0,44% -%
Du Pont-modellen 16,94% 16,68% 11,19% 10,98% 20,58% 23,74% 16,19% 5,84% 4,99% 13,03%
Vinstmarginal 6,84% 6,17% 3,97% 3,55% 5,66% 7,16% 5,09% 1,73% 1,47% 2,78%
Bruttovinstmarginal 24,85% 25,40% 26,39% 25,18% 23,22% 26,47% 27,00% 22,41% 24,27% 24,52%
Rörelsekapital/omsättning 28,54% 27,15% 25,49% 22,02% 15,72% 15,96% 11,76% 11,18% 14,55% 10,88%
Soliditet 73,64% 75,33% 76,02% 68,90% 60,38% 51,42% 37,50% 27,84% 19,66% 27,87%
Kassalikviditet 239,76% 260,24% 266,19% 162,00% 79,63% 75,47% 46,98% 40,83% 54,56% 90,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 640 4 975 4 949 4 413 4 468 4 124 4 676 3 687 3 757 2 317
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 385 1 895 2 235 1 696 1 531 1 056 -1 348 743 1 705 173
Resultat efter finansnetto 8 300 4 510 5 252 4 932 6 415 4 385 345 204 2 583 -192
Årets resultat 7 226 3 660 4 275 4 159 5 744 4 261 1 128 195 2 023 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 090 22 938 23 131 21 069 21 267 21 634 22 632 22 712 23 490 23 904
Omsättningstillgångar 26 685 8 451 4 851 3 153 4 062 2 323 539 161 161 195
Tillgångar 38 775 31 389 27 982 24 222 25 329 23 957 23 171 22 873 23 651 24 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 491 28 265 25 605 22 330 19 171 14 427 10 166 9 563 9 893 8 394
Obeskattade reserver 2 620 1 973 1 462 874 444 69 0 783 898 644
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 620 12 091 14 188
Kortfristiga skulder 1 664 1 151 915 1 018 5 714 5 461 9 005 1 907 769 873
Skulder och eget kapital 38 775 31 389 27 982 24 222 25 329 23 957 23 171 22 873 23 651 24 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 910 1 355 1 114 1 093 1 258 1 307 2 171 1 017 600 655
Varav tantiem till styrelse & VD 571 - 227 232 445 509 782 - - -
Löner till övriga anställda 488 447 415 382 397 427 390 187 361 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 996 937 855 800 840 846 3 039 1 135 672 876
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 525 525 525
Omsättning 5 640 4 975 4 949 4 413 4 468 4 124 4 676 3 687 3 757 2 317
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 820 2 488 2 475 2 207 2 234 2 062 1 559 1 844 1 879 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 489 1 370 1 173 1 138 1 256 1 307 1 881 1 277 821 902
Rörelseresultat, EBITDA 2 548 2 088 2 433 1 894 1 729 1 254 -1 150 941 1 903 373
Nettoomsättningförändring 13,37% 0,53% 12,15% -1,23% 8,34% -11,80% 26,82% -1,86% 62,15% -%
Du Pont-modellen 21,41% 14,37% 18,77% 21,12% 26,06% 18,82% 2,81% 3,25% 12,93% 0,72%
Vinstmarginal 147,18% 90,65% 106,12% 115,91% 147,72% 109,34% 13,94% 20,15% 81,37% 7,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 443,63% 146,73% 79,53% 48,38% -36,97% -76,09% -181,05% -47,36% -16,18% -29,26%
Soliditet 94,22% 94,95% 95,58% 94,85% 76,98% 60,43% 43,87% 44,27% 44,56% 36,76%
Kassalikviditet 1 603,67% 734,23% 530,16% 309,72% 71,09% 42,54% 5,99% 8,44% 20,94% 22,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...