allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Peter Dahlqvist Aktiebolag

ORG.NR: 556394-1706
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 209 201 187 189 163 984  
  Övrig omsättning (TKR) 269 357 282  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 11 490 9 286 4 628  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 14 266 11 504 6 409  
  Årets resultat (TKR) 11 065 8 900 4 945  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 6 616 5 124 5 659  
  Omsättningstillgångar (TKR) 77 856 64 091 52 538  
  Tillgångar (TKR) 84 472 69 215 58 197  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 62 207 52 142 44 242  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 4 108 3 804 3 224  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 18 157 13 269 10 731  
  Skulder och eget kapital (TKR) 84 472 69 215 58 197  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 481 1 355 1 114  
  Varav tantiem till styrelse & VD 571 461 227  
  Löner till övriga anställda 18 054 17 182 17 130  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 8 035 7 285 7 488  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 50 49 50  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 184 3 820 3 280  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 562 536 522  
  Nettoomsättningförändring 11,76 % 14,15 % -8,44 %  
  Vinstmarginal 6,84 % 6,17 % 3,97 %  
  Bruttovinstmarginal 24,85 % 25,40 % 26,39 %  
  Soliditet 73,64 % 75,33 % 76,02 %  
  Kassalikviditet 239,76 % 260,24 % 266,19 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 5 640 4 975 4 949  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 385 1 895 2 235  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 8 300 4 510 5 252  
  Årets resultat (TKR) 7 226 3 660 4 275  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 12 090 22 938 23 131  
  Omsättningstillgångar (TKR) 26 685 8 451 4 851  
  Tillgångar (TKR) 38 775 31 389 27 982  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 34 491 28 265 25 605  
  Obeskattade reserver (TKR) 2 620 1 973 1 462  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 664 1 151 915  
  Skulder och eget kapital (TKR) 38 775 31 389 27 982  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 910 1 355 1 114  
  Varav tantiem till styrelse & VD 571           227  
  Löner till övriga anställda 488 447 415  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 996 937 855  
  Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 2 2 2  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 820 2 488 2 475  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 489 1 370 1 173  
  Nettoomsättningförändring 13,37 % 0,53 % 12,15 %  
  Vinstmarginal 147,18 % 90,65 % 106,12 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 94,22 % 94,95 % 95,58 %  
  Kassalikviditet 1 603,67 % 734,23 % 530,16 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 7 juli 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X