Visa allt om Olsson & Söner Frukt Aktiebolag
Visa allt om Olsson & Söner Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 840 8 821 6 544 7 486 6 577 6 570 6 922 5 452 2 680 6 095
Övrig omsättning 631 1 151 635 597 683 3 161 549 404 608 410
Rörelseresultat (EBIT) 1 317 1 394 1 291 1 141 914 526 1 158 751 -85 191
Resultat efter finansnetto 1 441 1 483 1 357 1 140 948 468 1 094 653 -192 115
Årets resultat 1 056 979 826 687 514 132 626 368 35 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 386 7 236 6 097 6 529 5 729 5 394 5 313 4 624 5 071 5 236
Omsättningstillgångar 4 162 3 558 2 374 2 261 2 397 2 650 1 810 1 966 1 460 1 070
Tillgångar 10 548 10 794 8 471 8 790 8 126 8 044 7 123 6 590 6 531 6 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 651 6 595 5 616 4 790 4 103 3 589 3 457 2 831 2 539 2 503
Obeskattade reserver 2 664 2 574 2 338 2 037 1 820 1 533 1 248 1 008 875 1 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 540 1 255 1 236 1 348 1 960 2 612 2 064
Kortfristiga skulder 1 234 1 625 517 1 423 949 1 686 1 069 791 506 626
Skulder och eget kapital 10 548 10 794 8 471 8 790 8 126 8 044 7 123 6 590 6 531 6 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 612 1 097 918 506 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 169 2 161 1 487 2 111 1 060 1 014 1 166 1 036 361 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 751 676 494 709 501 523 611 599 355 454
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 75 0
Omsättning 9 471 9 972 7 179 8 083 7 260 9 731 7 471 5 856 3 288 6 505
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 473 1 764 1 309 1 497 1 315 1 314 1 384 1 363 670 1 219
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 568 397 565 454 538 542 538 299 318
Rörelseresultat, EBITDA 1 910 1 949 1 887 1 739 1 579 1 081 1 659 1 135 369 800
Nettoomsättningförändring 0,22% 34,80% -12,58% 13,82% 0,11% -5,09% 26,96% 103,43% -56,03% -%
Du Pont-modellen 13,79% 14,01% 16,41% 13,98% 13,12% 7,15% 16,72% 12,08% -0,60% 3,92%
Vinstmarginal 16,46% 17,14% 21,24% 16,42% 16,21% 8,75% 17,21% 14,60% -1,46% 4,05%
Bruttovinstmarginal 73,73% 66,04% 74,22% 73,23% 73,97% 76,99% 75,80% 80,12% 64,93% 55,85%
Rörelsekapital/omsättning 33,12% 21,91% 28,38% 11,19% 22,02% 14,67% 10,70% 21,55% 35,60% 7,28%
Soliditet 82,75% 79,70% 87,82% 71,57% 67,00% 58,66% 61,45% 53,97% 48,52% 52,40%
Kassalikviditet 331,85% 206,28% 441,39% 150,39% 239,83% 145,79% 159,21% 238,43% 247,04% 169,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...