Visa allt om Per-Lennarts Måleri & Golv Aktiebolag
Visa allt om Per-Lennarts Måleri & Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 431 469 595 290 253 154 246 425 363 152
Övrig omsättning - - - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -36 81 2 -5 -24 3 1 80 69
Resultat efter finansnetto 58 -36 80 2 -5 -24 2 2 80 69
Årets resultat 47 -36 67 2 -5 -24 0 1 71 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 244 206 331 151 135 162 252 386 333 203
Tillgångar 257 222 331 151 135 162 252 386 333 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 122 159 92 90 95 118 135 243 172
Obeskattade reserver 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 98 172 59 45 67 133 252 90 31
Skulder och eget kapital 257 222 331 151 135 162 252 386 333 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 54 107 164 19 24 56 40 76 52 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 19 25 2 2 8 7 11 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Omsättning 431 469 595 292 253 154 246 425 363 152
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 431 - 595 290 253 154 246 425 363 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 - 211 48 33 100 115 154 122 -
Rörelseresultat, EBITDA 59 -35 81 2 -5 -21 32 1 80 71
Nettoomsättningförändring -8,10% -21,18% 105,17% 14,62% 64,29% -37,40% -42,12% 17,08% 138,82% -%
Du Pont-modellen 22,18% -16,22% 24,47% 1,32% -3,70% -14,81% 1,19% 0,52% 24,02% 33,99%
Vinstmarginal 13,23% -7,68% 13,61% 0,69% -1,98% -15,58% 1,22% 0,47% 22,04% 45,39%
Bruttovinstmarginal 57,08% 56,50% 68,24% 49,66% 45,85% 51,30% 59,76% 63,76% 71,35% 67,76%
Rörelsekapital/omsättning 37,35% 23,03% 26,72% 31,72% 35,57% 61,69% 48,37% 31,53% 66,94% 113,16%
Soliditet 67,75% 54,95% 48,04% 60,93% 66,67% 58,64% 46,83% 34,97% 72,97% 84,73%
Kassalikviditet 293,98% 210,20% 192,44% 255,93% 300,00% 241,79% 189,47% 153,17% 370,00% 654,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...