Visa allt om Ventilationsentreprenader i Skaraborg Aktiebolag
Visa allt om Ventilationsentreprenader i Skaraborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 483 18 751 14 818 15 727 5 943 6 249 3 946 4 987 8 591 8 208
Övrig omsättning 16 - - 23 3 - 13 33 60 37
Rörelseresultat (EBIT) 2 858 1 051 2 089 1 550 371 717 -38 188 228 260
Resultat efter finansnetto 2 850 1 055 2 116 1 565 375 694 -67 150 181 202
Årets resultat 2 207 597 1 648 853 268 417 -67 105 179 202
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 712 1 572 280 59 144 79 105 191 261 120
Omsättningstillgångar 6 998 6 119 5 566 4 669 1 842 1 287 802 1 944 1 490 1 591
Tillgångar 8 710 7 691 5 847 4 728 1 986 1 366 907 2 135 1 751 1 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 526 2 718 3 072 1 548 858 590 451 518 413 456
Obeskattade reserver 548 548 548 548 150 150 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 95 103 259 247
Kortfristiga skulder 2 636 3 424 2 227 2 632 978 626 361 1 514 1 079 1 008
Skulder och eget kapital 8 710 7 691 5 847 4 728 1 986 1 366 907 2 135 1 751 1 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 329 242 248 249 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 708 2 085 1 803 1 799 1 045 257 361 475 604 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 794 1 513 467 522 258 178 256 299 329 242
Utdelning till aktieägare 0 400 950 125 163 0 278 0 0 72
Omsättning 25 499 18 751 14 818 15 750 5 946 6 249 3 959 5 020 8 651 8 245
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 5 5 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 640 3 125 2 964 3 145 1 981 2 083 1 315 1 662 2 148 2 052
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 605 469 467 433 254 288 344 299 228
Rörelseresultat, EBITDA 3 016 1 167 2 144 1 567 403 741 15 243 270 303
Nettoomsättningförändring 35,90% 26,54% -5,78% 164,63% -4,90% 58,36% -20,87% -41,95% 4,67% -%
Du Pont-modellen 32,82% 13,80% 36,29% 33,21% 18,98% 52,49% -4,19% 8,81% 13,02% 15,19%
Vinstmarginal 11,22% 5,66% 14,32% 9,98% 6,34% 11,47% -0,96% 3,77% 2,65% 3,17%
Bruttovinstmarginal 29,75% 30,89% 38,39% 27,37% 39,69% 31,14% 32,49% 35,71% 24,61% 20,27%
Rörelsekapital/omsättning 17,12% 14,37% 22,53% 12,95% 14,54% 10,58% 11,18% 8,62% 4,78% 7,10%
Soliditet 56,87% 40,90% 59,85% 41,28% 48,77% 51,28% 49,72% 24,26% 23,59% 26,64%
Kassalikviditet 263,73% 177,60% 248,45% 176,48% 186,09% 183,87% 161,22% 112,02% 123,35% 141,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...