Visa allt om Helsingborgs Fjärr och Gasvärme Licenssvets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 045 1 273 1 656 1 111 1 596 1 236 1 670 1 507 1 300 1 262
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 272 309 15 489 106 352 170 123 14
Resultat efter finansnetto 42 272 316 24 487 104 374 187 129 15
Årets resultat 73 158 174 17 269 145 201 135 93 11
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 350 1 519 1 433 1 199 1 410 1 070 1 119 1 101 1 021 812
Tillgångar 1 350 1 519 1 433 1 199 1 410 1 070 1 119 1 101 1 021 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 331 323 292 403 267 322 256 368 300
Obeskattade reserver 218 270 201 122 122 0 94 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 885 919 909 785 885 803 703 845 653 513
Skulder och eget kapital 1 350 1 519 1 433 1 199 1 410 1 070 1 119 1 101 1 021 812
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 528 610 442 618 580 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 528 528 634 528 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 197 194 235 192 198 221 168 319 272 232
Utdelning till aktieägare 120 156 150 143 128 133 200 135 246 25
Omsättning 1 045 1 273 1 656 1 111 1 596 1 236 1 670 1 507 1 300 1 262
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 523 637 828 556 798 618 835 754 650 631
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 361 439 363 367 417 314 472 427 470
Rörelseresultat, EBITDA 44 272 309 15 489 106 352 170 123 14
Nettoomsättningförändring -17,91% -23,13% 49,05% -30,39% 29,13% -25,99% 10,82% 15,92% 3,01% -%
Du Pont-modellen 3,26% 18,04% 22,12% 2,09% 34,75% 10,09% 33,69% 17,26% 12,83% 2,22%
Vinstmarginal 4,21% 21,52% 19,14% 2,25% 30,70% 8,74% 22,57% 12,61% 10,08% 1,43%
Bruttovinstmarginal 85,84% 86,80% 83,45% 78,94% 87,91% 89,08% 73,35% 86,99% 90,23% 90,25%
Rörelsekapital/omsättning 44,50% 47,13% 31,64% 37,26% 32,89% 21,60% 24,91% 16,99% 28,31% 23,69%
Soliditet 30,89% 35,66% 32,88% 31,85% 34,96% 24,95% 34,82% 23,25% 36,04% 36,95%
Kassalikviditet 152,54% 165,29% 157,65% 152,74% 159,32% 133,25% 159,17% 130,30% 156,36% 158,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...