Visa allt om Helsingborgs Fjärr och Gasvärme Licenssvets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 739 1 045 1 273 1 656 1 111 1 596 1 236 1 670 1 507 1 300
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 44 272 309 15 489 106 352 170 123
Resultat efter finansnetto 222 42 272 316 24 487 104 374 187 129
Årets resultat 227 73 158 174 17 269 145 201 135 93
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 874 1 350 1 519 1 433 1 199 1 410 1 070 1 119 1 101 1 021
Tillgångar 874 1 350 1 519 1 433 1 199 1 410 1 070 1 119 1 101 1 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 247 331 323 292 403 267 322 256 368
Obeskattade reserver 148 218 270 201 122 122 0 94 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 372 885 919 909 785 885 803 703 845 653
Skulder och eget kapital 874 1 350 1 519 1 433 1 199 1 410 1 070 1 119 1 101 1 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 528 610 442 618 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 230 528 528 634 528 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 102 197 194 235 192 198 221 168 319 272
Utdelning till aktieägare 198 120 156 150 143 128 133 200 135 246
Omsättning 745 1 045 1 273 1 656 1 111 1 596 1 236 1 670 1 507 1 300
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 370 523 637 828 556 798 618 835 754 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 166 376 361 439 363 367 417 314 472 427
Rörelseresultat, EBITDA 222 44 272 309 15 489 106 352 170 123
Nettoomsättningförändring -29,28% -17,91% -23,13% 49,05% -30,39% 29,13% -25,99% 10,82% 15,92% -%
Du Pont-modellen 25,40% 3,26% 18,04% 22,12% 2,09% 34,75% 10,09% 33,69% 17,26% 12,83%
Vinstmarginal 30,04% 4,21% 21,52% 19,14% 2,25% 30,70% 8,74% 22,57% 12,61% 10,08%
Bruttovinstmarginal 88,50% 85,84% 86,80% 83,45% 78,94% 87,91% 89,08% 73,35% 86,99% 90,23%
Rörelsekapital/omsättning 67,93% 44,50% 47,13% 31,64% 37,26% 32,89% 21,60% 24,91% 16,99% 28,31%
Soliditet 53,71% 30,89% 35,66% 32,88% 31,85% 34,96% 24,95% 34,82% 23,25% 36,04%
Kassalikviditet 234,95% 152,54% 165,29% 157,65% 152,74% 159,32% 133,25% 159,17% 130,30% 156,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...