Visa allt om CALLERA Utvecklingsaktiebolag
Visa allt om CALLERA Utvecklingsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 50 25 30 75 730 773 250 40 123
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -151 -90 -246 -140 -83 227 141 -256 -282 -193
Resultat efter finansnetto 1 -24 -67 9 383 397 259 5 350 -88 95
Årets resultat 1 -16 4 2 0 291 195 5 400 -88 261
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 418 3 227 4 605 4 963 4 813 4 599 5 825 3 135 723 779
Omsättningstillgångar 6 021 6 423 5 518 5 860 6 880 7 741 6 372 9 057 6 284 7 217
Tillgångar 9 438 9 650 10 123 10 822 11 693 12 340 12 197 12 192 7 007 7 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 203 9 602 10 068 10 804 11 502 11 501 11 506 11 357 5 828 6 416
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 235 49 55 19 191 839 690 836 1 179 1 580
Skulder och eget kapital 9 438 9 650 10 123 10 822 11 693 12 340 12 197 12 192 7 007 7 996
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 75 0 0 190 283 120 0 33
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 22 46 22 20 79 121 139 102 48
Utdelning till aktieägare 400 400 450 740 700 0 0 0 0 500
Omsättning 0 50 25 30 75 730 773 250 40 123
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 50 25 30 75 730 773 250 40 123
Personalkostnader per anställd (tkr) 34 38 125 28 22 275 411 259 104 84
Rörelseresultat, EBITDA -151 -78 -242 -136 -61 343 258 -139 -171 -91
Nettoomsättningförändring -100,00% 100,00% -16,67% -60,00% -89,73% -5,56% 209,20% 525,00% -67,48% -%
Du Pont-modellen -% -0,25% -0,66% 0,25% 3,28% 3,27% 2,15% 43,89% -1,23% 1,21%
Vinstmarginal -% -48,00% -268,00% 90,00% 510,67% 55,34% 33,89% 2 140,40% -215,00% 78,86%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 12 748,00% 21 852,00% 19 470,00% 8 918,67% 945,48% 735,06% 3 288,40% 12 762,50% 4 582,93%
Soliditet 97,51% 99,50% 99,46% 99,83% 98,37% 93,20% 94,33% 93,15% 83,17% 80,24%
Kassalikviditet 2 562,13% 13 108,16% 10 032,73% 30 842,11% 3 602,09% 922,65% 923,48% 1 083,37% 532,99% 456,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...