Visa allt om Home Cookin' Music Aktiebolag
Visa allt om Home Cookin' Music Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 65 492 239 415 1 086 118 119
Övrig omsättning 50 - - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -89 -42 -48 273 -12 198 1 057 95 28
Resultat efter finansnetto 213 -72 123 -25 258 -11 199 1 053 105 -6
Årets resultat 357 14 149 -25 161 -11 63 561 57 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 10 146 71 71 10 10 10
Omsättningstillgångar 1 714 1 534 1 645 1 519 1 392 1 381 1 438 1 699 586 668
Tillgångar 1 719 1 538 1 649 1 529 1 538 1 451 1 509 1 709 596 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 487 1 130 1 116 967 992 831 842 1 029 468 411
Obeskattade reserver 160 341 427 453 453 423 423 346 79 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 67 106 109 93 198 244 334 49 214
Skulder och eget kapital 1 719 1 538 1 649 1 529 1 538 1 451 1 509 1 709 596 678
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 60 0 0 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 170 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 38 19 0 0 12
Utdelning till aktieägare 159 0 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 50 0 0 65 492 239 415 1 086 123 119
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 239 415 - - 119
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 208 79 - - 56
Rörelseresultat, EBITDA -24 -89 -42 -48 273 -12 198 1 057 95 28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -86,79% 105,86% -42,41% -61,79% 820,34% -0,84% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -1,57% 18,08% -0,69% 13,32% 62,26% 17,62% 4,42%
Vinstmarginal -% -% -% -36,92% 56,50% -4,18% 48,43% 97,97% 88,98% 25,21%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2 169,23% 264,02% 494,98% 287,71% 125,69% 455,08% 381,51%
Soliditet 93,76% 90,77% 87,88% 85,08% 86,21% 78,76% 76,46% 74,79% 88,07% 66,25%
Kassalikviditet 2 414,08% 2 289,55% 1 551,89% 1 393,58% 1 496,77% 697,47% 589,34% 508,68% 1 195,92% 312,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...