Visa allt om Ö.F. Östersjöfrakt Aktiebolag
Visa allt om Ö.F. Östersjöfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 15 893 25 621 24 350 15 267 27 222 22 346 23 862
Övrig omsättning - 47 110 7 182 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -64 -297 2 941 -202 -377 -2 865 4 292 413 2 336
Resultat efter finansnetto -50 29 -245 2 955 -180 -384 -2 856 4 427 484 2 356
Årets resultat -50 -128 -191 2 158 -133 -283 -2 105 3 187 445 2 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 156 103 900 2 687 4 787 0 0 138
Omsättningstillgångar 324 2 198 2 419 8 495 7 477 4 665 3 737 9 373 5 909 5 978
Tillgångar 324 2 198 2 575 8 598 8 377 7 352 8 524 9 373 5 909 6 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 2 173 2 301 6 992 4 834 4 967 5 250 7 355 4 168 3 723
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 25 274 1 606 3 543 2 385 3 274 2 018 1 741 2 255
Skulder och eget kapital 324 2 198 2 575 8 598 8 377 7 352 8 524 9 373 5 909 6 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 47 110 23 075 25 621 24 350 15 267 27 222 22 346 23 862
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -50 -64 -297 2 941 1 632 1 824 -1 398 4 292 551 2 948
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -37,97% 5,22% 59,49% -43,92% 21,82% -6,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 34,46% -2,10% -5,10% -33,45% 47,39% 8,19% 38,75%
Vinstmarginal -% -% -% 18,64% -0,69% -1,54% -18,67% 16,32% 2,17% 9,93%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 43,35% 15,35% 9,36% 3,03% 27,02% 18,65% 15,60%
Soliditet 99,69% 98,86% 89,36% 81,32% 57,71% 67,56% 61,59% 78,47% 70,54% 62,50%
Kassalikviditet -% 8 792,00% 882,85% 528,95% 211,04% 195,60% 114,14% 464,47% 339,40% 265,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...