Visa allt om Golf & Sport Future Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 218 264 264 246 366 456 333 341 514 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 7 18 -168 -13 149 49 19 -23 29
Resultat efter finansnetto 7 68 258 -45 32 289 -3 -211 76 109
Årets resultat -22 46 232 -45 22 248 -37 -208 27 105
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 885 536 20 20 21 24 9 15 20 20
Omsättningstillgångar 681 1 146 1 145 865 785 798 542 566 778 790
Tillgångar 1 566 1 683 1 165 885 806 822 551 581 798 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 453 1 476 1 079 847 748 726 478 515 723 695
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 158 86 38 59 96 73 66 72 110
Skulder och eget kapital 1 566 1 683 1 165 885 806 822 551 581 798 810
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 7 63 76
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 2 19 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 218 264 264 246 366 456 333 341 514 580
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 218 264 264 246 366 456 333 341 514 580
Personalkostnader per anställd (tkr) - 2 1 25 42 44 28 42 155 168
Rörelseresultat, EBITDA -22 7 18 -168 -10 154 55 25 -18 37
Nettoomsättningförändring -17,42% 0,00% 7,32% -32,79% -19,74% 36,94% -2,35% -33,66% -11,38% -%
Du Pont-modellen 5,24% 4,58% 22,15% -5,08% 3,97% 38,20% 11,98% 13,08% 15,16% 16,91%
Vinstmarginal 37,61% 29,17% 97,73% -18,29% 8,74% 68,86% 19,82% 22,29% 23,54% 23,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 260,55% 374,24% 401,14% 336,18% 198,36% 153,95% 140,84% 146,63% 137,35% 117,24%
Soliditet 92,78% 87,70% 92,62% 95,71% 92,80% 88,32% 86,75% 88,64% 90,87% 86,16%
Kassalikviditet 602,65% 725,32% 1 331,40% 2 276,32% 1 330,51% 831,25% 742,47% 857,58% 1 080,56% 718,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...