Visa allt om Golf & Sport Future Aktiebolag
Visa allt om Golf & Sport Future Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 231 218 264 264 246 366 456 333 341 514
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -22 7 18 -168 -13 149 49 19 -23
Resultat efter finansnetto -154 7 68 258 -45 32 289 -3 -211 76
Årets resultat -178 -22 46 232 -45 22 248 -37 -208 27
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 791 885 536 20 20 21 24 9 15 20
Omsättningstillgångar 544 681 1 146 1 145 865 785 798 542 566 778
Tillgångar 1 336 1 566 1 683 1 165 885 806 822 551 581 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 275 1 453 1 476 1 079 847 748 726 478 515 723
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 113 158 86 38 59 96 73 66 72
Skulder och eget kapital 1 336 1 566 1 683 1 165 885 806 822 551 581 798
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 7 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 231 218 264 264 246 366 456 333 341 514
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 231 218 264 264 246 366 456 333 341 514
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 2 1 25 42 44 28 42 155
Rörelseresultat, EBITDA 44 -22 7 18 -168 -10 154 55 25 -18
Nettoomsättningförändring 5,96% -17,42% 0,00% 7,32% -32,79% -19,74% 36,94% -2,35% -33,66% -%
Du Pont-modellen 3,29% 5,24% 4,58% 22,15% -5,08% 3,97% 38,20% 11,98% 13,08% 15,16%
Vinstmarginal 19,05% 37,61% 29,17% 97,73% -18,29% 8,74% 68,86% 19,82% 22,29% 23,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 209,09% 260,55% 374,24% 401,14% 336,18% 198,36% 153,95% 140,84% 146,63% 137,35%
Soliditet 95,43% 92,78% 87,70% 92,62% 95,71% 92,80% 88,32% 86,75% 88,64% 90,87%
Kassalikviditet 891,80% 602,65% 725,32% 1 331,40% 2 276,32% 1 330,51% 831,25% 742,47% 857,58% 1 080,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...