Visa allt om Björklunds Gräventreprenad Aktiebolag
Visa allt om Björklunds Gräventreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 177 3 747 5 207 4 029 4 795 3 470 4 273 5 437 6 685 6 472
Övrig omsättning 315 7 30 - - 87 752 - 35 151
Rörelseresultat (EBIT) 526 -278 464 -9 255 -841 599 297 -80 257
Resultat efter finansnetto 466 -302 454 -32 196 -905 545 175 -242 144
Årets resultat 207 1 327 38 240 0 4 76 -11 15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 521 3 194 1 148 1 543 2 034 2 920 3 746 3 024 3 633 3 334
Omsättningstillgångar 1 255 714 1 421 874 486 425 492 635 687 902
Tillgångar 5 775 3 908 2 569 2 416 2 520 3 345 4 239 3 659 4 320 4 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 688 1 482 1 480 1 153 1 115 875 913 910 834 845
Obeskattade reserver 346 146 449 416 507 630 1 535 996 927 1 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 489 1 827 134 157 311 412 983 804 1 340 1 333
Kortfristiga skulder 1 253 454 504 690 587 1 427 807 950 1 219 900
Skulder och eget kapital 5 775 3 908 2 569 2 416 2 520 3 345 4 239 3 659 4 320 4 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 804 - - 804 804 642 610 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 804 804 0 804 830 0 65 150 121 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 197 188 183 177 184 181 178 215 189 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0
Omsättning 6 492 3 754 5 237 4 029 4 795 3 557 5 025 5 437 6 720 6 623
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 059 1 249 1 736 1 343 1 598 1 157 1 424 1 812 2 228 1 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 336 331 329 340 332 352 338 312 254
Rörelseresultat, EBITDA 1 009 200 859 482 941 -53 1 159 964 770 1 051
Nettoomsättningförändring 64,85% -28,04% 29,24% -15,97% 38,18% -18,79% -21,41% -18,67% 3,29% -%
Du Pont-modellen 9,11% -7,09% 18,06% -0,37% 10,16% -25,14% 14,15% 8,17% -1,83% 6,09%
Vinstmarginal 8,52% -7,39% 8,91% -0,22% 5,34% -24,24% 14,04% 5,50% -1,18% 3,99%
Bruttovinstmarginal 54,96% 71,15% 64,61% 75,06% 72,39% 71,41% 74,47% 69,52% 52,89% 53,91%
Rörelsekapital/omsättning 0,03% 6,94% 17,61% 4,57% -2,11% -28,88% -7,37% -5,79% -7,96% 0,03%
Soliditet 33,90% 40,84% 71,24% 60,41% 59,07% 40,04% 48,23% 44,47% 34,76% 39,63%
Kassalikviditet 97,61% 153,96% 279,56% 126,67% 82,79% 29,78% 60,97% 66,84% 56,36% 100,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...