Visa allt om Caribbe - Sweden Caribbean Export & Import AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 11 19 39 24 48 40
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -17 -16 -20 -10 -19 8 1 5 -21
Resultat efter finansnetto -22 -17 -16 -24 -16 -20 5 -1 3 -22
Årets resultat -22 -17 -16 -24 -16 -20 5 -1 3 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Omsättningstillgångar 1 5 6 2 3 1 14 7 16 22
Tillgångar 1 5 6 2 3 1 14 9 19 27
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -109 -86 -69 -53 -29 -13 7 2 3 1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 87 57 47 26 9 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 18 9 7 5 7 7 16 27
Skulder och eget kapital 1 5 6 2 3 1 14 9 19 27
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 16 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 11 19 39 24 48 40
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 48 40
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 20 39
Rörelseresultat, EBITDA -22 -17 -16 -20 -10 -19 10 3 7 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -42,11% -51,28% 62,50% -50,00% 20,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -333,33% -1 900,00% 57,14% 11,11% 26,32% -77,78%
Vinstmarginal -% -% -% -% -90,91% -100,00% 20,51% 4,17% 10,42% -52,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -36,36% -21,05% 17,95% 0,00% 0,00% -12,50%
Soliditet -10 900,00% -1 720,00% -1 150,00% -2 650,00% -966,67% -1 300,00% 50,00% 22,22% 15,79% 3,70%
Kassalikviditet 25,00% 125,00% 33,33% 22,22% 42,86% 20,00% 200,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...