Visa allt om Caribbe - Sweden Caribbean Export & Import AB
Visa allt om Caribbe - Sweden Caribbean Export & Import AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 11 19 39 24 48
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -22 -17 -16 -20 -10 -19 8 1 5
Resultat efter finansnetto -8 -22 -17 -16 -24 -16 -20 5 -1 3
Årets resultat -8 -22 -17 -16 -24 -16 -20 5 -1 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Omsättningstillgångar 1 1 5 6 2 3 1 14 7 16
Tillgångar 1 1 5 6 2 3 1 14 9 19
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -117 -109 -86 -69 -53 -29 -13 7 2 3
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 106 87 57 47 26 9 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 4 4 18 9 7 5 7 7 16
Skulder och eget kapital 1 1 5 6 2 3 1 14 9 19
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 11 19 39 24 48
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 48
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat, EBITDA -8 -22 -17 -16 -20 -10 -19 10 3 7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -42,11% -51,28% 62,50% -50,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -333,33% -1 900,00% 57,14% 11,11% 26,32%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -90,91% -100,00% 20,51% 4,17% 10,42%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -36,36% -21,05% 17,95% 0,00% 0,00%
Soliditet -11 700,00% -10 900,00% -1 720,00% -1 150,00% -2 650,00% -966,67% -1 300,00% 50,00% 22,22% 15,79%
Kassalikviditet 33,33% 25,00% 125,00% 33,33% 22,22% 42,86% 20,00% 200,00% 100,00% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...