Visa allt om Bror Davidssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 044 1 309 901 1 400 1 648 1 499 1 926 1 759 1 433 1 399
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 -57 -161 -82 23 -25 164 146 36 14
Resultat efter finansnetto 82 -59 -162 -85 20 -28 208 117 34 12
Årets resultat 82 -59 -162 -68 15 0 118 110 34 12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 164 97 96 103 176 192 58 48 36
Omsättningstillgångar 210 260 278 453 682 494 663 687 488 438
Tillgångar 364 424 376 549 786 671 855 745 536 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 201 260 423 491 476 526 458 358 323
Obeskattade reserver 0 0 0 0 16 16 44 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 0 0 0 0 0 0 12 12
Kortfristiga skulder 81 123 115 127 279 178 285 287 167 139
Skulder och eget kapital 364 424 376 549 786 671 855 745 536 474
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 258 258 258 260 258 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 346 393 402 463 230 178 211 212 195 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 167 186 200 224 237 202 220 226 203 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 50 10 0
Omsättning 1 044 1 309 901 1 400 1 648 1 499 1 926 1 759 1 433 1 399
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 655 451 700 824 750 963 880 717 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 292 302 360 381 329 346 350 328 363
Rörelseresultat, EBITDA 93 -25 -158 -71 46 -10 186 171 57 29
Nettoomsättningförändring -20,24% 45,28% -35,64% -15,05% 9,94% -22,17% 9,49% 22,75% 2,43% -%
Du Pont-modellen 22,80% -13,44% -42,29% -14,75% 2,93% -3,73% 24,68% 20,27% 6,90% 2,95%
Vinstmarginal 7,95% -4,35% -17,65% -5,79% 1,40% -1,67% 10,96% 8,58% 2,58% 1,00%
Bruttovinstmarginal 69,25% 56,68% 70,37% 64,14% 60,98% 58,04% 54,88% 59,12% 62,32% 66,83%
Rörelsekapital/omsättning 12,36% 10,47% 18,09% 23,29% 24,45% 21,08% 19,63% 22,74% 22,40% 21,37%
Soliditet 77,75% 47,41% 69,15% 77,05% 63,97% 72,70% 65,23% 61,48% 66,79% 68,14%
Kassalikviditet 111,11% 132,52% 152,17% 288,19% 205,73% 205,06% 207,37% 165,16% 212,57% 219,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...