Visa allt om Bror Davidssons Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Bror Davidssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 437 1 044 1 309 901 1 400 1 648 1 499 1 926 1 759 1 433
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 71 -57 -161 -82 23 -25 164 146 36
Resultat efter finansnetto 22 82 -59 -162 -85 20 -28 208 117 34
Årets resultat 22 82 -59 -162 -68 15 0 118 110 34
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 154 164 97 96 103 176 192 58 48
Omsättningstillgångar 274 210 260 278 453 682 494 663 687 488
Tillgångar 415 364 424 376 549 786 671 855 745 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 283 201 260 423 491 476 526 458 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 16 16 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 0 0 0 0 0 0 12
Kortfristiga skulder 111 81 123 115 127 279 178 285 287 167
Skulder och eget kapital 415 364 424 376 549 786 671 855 745 536
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 258 258 258 260 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 431 346 393 402 463 230 178 211 212 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 200 167 186 200 224 237 202 220 226 203
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 50 50 10
Omsättning 1 437 1 044 1 309 901 1 400 1 648 1 499 1 926 1 759 1 433
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 719 522 655 451 700 824 750 963 880 717
Personalkostnader per anställd (tkr) 316 258 292 302 360 381 329 346 350 328
Rörelseresultat, EBITDA 38 93 -25 -158 -71 46 -10 186 171 57
Nettoomsättningförändring 37,64% -20,24% 45,28% -35,64% -15,05% 9,94% -22,17% 9,49% 22,75% -%
Du Pont-modellen 6,27% 22,80% -13,44% -42,29% -14,75% 2,93% -3,73% 24,68% 20,27% 6,90%
Vinstmarginal 1,81% 7,95% -4,35% -17,65% -5,79% 1,40% -1,67% 10,96% 8,58% 2,58%
Bruttovinstmarginal 55,11% 69,25% 56,68% 70,37% 64,14% 60,98% 58,04% 54,88% 59,12% 62,32%
Rörelsekapital/omsättning 11,34% 12,36% 10,47% 18,09% 23,29% 24,45% 21,08% 19,63% 22,74% 22,40%
Soliditet 73,49% 77,75% 47,41% 69,15% 77,05% 63,97% 72,70% 65,23% 61,48% 66,79%
Kassalikviditet 161,26% 111,11% 132,52% 152,17% 288,19% 205,73% 205,06% 207,37% 165,16% 212,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...