Visa allt om Röj i Norr AB
Visa allt om Röj i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 5 722 10 339 8 132 8 726 3 305 2 833 26 0 0 40
Övrig omsättning 125 103 271 276 - - - - - 90
Rörelseresultat (EBIT) -308 959 -548 122 -7 72 14 -13 -11 -93
Resultat efter finansnetto -341 893 -579 93 -31 67 14 -14 -11 -95
Årets resultat -204 686 -557 55 -31 66 14 -14 -11 -45
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 872 430 340 245 98 126 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 30 1 403 1 192 1 004 696 280 79 65 99 113
Tillgångar 1 902 1 833 1 532 1 249 795 406 79 65 99 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 287 -399 158 103 134 68 55 69 79
Obeskattade reserver 0 141 0 21 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 235 60 64 53 90 166 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 585 1 345 1 867 1 017 601 106 11 11 31 34
Skulder och eget kapital 1 902 1 833 1 532 1 249 795 406 79 65 99 113
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06 2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 368 3 895 5 000 5 049 1 846 1 354 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 945 1 247 1 468 1 448 468 302 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 847 10 442 8 403 9 002 3 305 2 833 26 0 0 130
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 22 20 7 7 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 301 544 370 436 472 405 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 273 296 331 337 237 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -270 1 122 -415 215 39 148 14 -13 -11 -93
Nettoomsättningförändring -44,66% 27,14% -6,81% 164,02% 16,66% 10 796,15% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -16,19% 52,32% -35,77% 9,77% -0,88% 17,73% 17,72% -% -% -82,30%
Vinstmarginal -5,38% 9,28% -6,74% 1,40% -0,21% 2,54% 53,85% -% -% -232,50%
Bruttovinstmarginal 91,44% 76,01% 93,30% 93,32% 96,79% 79,49% 100,00% -% -% -85,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,18% 0,56% -8,30% -0,15% 2,87% 6,14% 261,54% -% -% 197,50%
Soliditet 4,31% 21,66% -26,04% 13,89% 12,96% 33,00% 86,08% 84,62% 69,70% 69,91%
Kassalikviditet 1,89% 104,31% 63,85% 98,72% 115,81% 264,15% 718,18% 590,91% 319,35% 332,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...