Visa allt om Martryx Aktiebolag
Visa allt om Martryx Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 20 89 182 807
Övrig omsättning 49 30 65 - 18 - 187 - 220 250
Rörelseresultat (EBIT) 49 21 9 -7 -21 -46 135 -89 220 509
Resultat efter finansnetto 49 21 9 -5 -17 -43 137 -51 110 512
Årets resultat 48 21 9 65 -17 -8 137 -16 155 398
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 210 370 485 595 703 503 405 8 15
Omsättningstillgångar 203 14 12 20 65 173 459 566 1 168 1 211
Tillgångar 203 224 382 505 659 876 962 971 1 176 1 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 224 353 504 579 722 849 832 938 873
Obeskattade reserver 0 0 0 0 70 70 105 105 140 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 0 29 1 10 85 8 33 98 168
Skulder och eget kapital 203 224 382 505 659 876 962 971 1 176 1 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 26 26 27 29 132
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 9 0 1 11 0 46
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 8 8 18 46 96
Utdelning till aktieägare 50 100 150 160 140 125 120 120 90 90
Omsättning 49 30 65 0 18 0 207 89 402 1 057
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 89 182 404
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 33 50 150
Rörelseresultat, EBITDA 49 21 9 -7 -21 -46 135 -83 227 517
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -77,53% -51,10% -77,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 14,35% -4,94% 22,11% 41,76%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 690,00% -53,93% 142,86% 63,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 60,67% 74,18% 95,42%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 2 255,00% 598,88% 587,91% 129,24%
Soliditet 84,73% 100,00% 92,41% 99,80% 95,69% 88,31% 96,30% 93,47% 88,33% 82,07%
Kassalikviditet 634,38% -% 41,38% 2 000,00% 650,00% 203,53% 5 737,50% 1 715,15% 1 191,84% 720,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...