Visa allt om Thomas Eriksson Arkitektkontor Aktiebolag
Visa allt om Thomas Eriksson Arkitektkontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 38 289 26 105 51 503 52 756 50 526 67 188 34 713 29 901 33 733 26 661
Övrig omsättning 4 - - - - - - - 707 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 463 -535 -814 -228 815 2 330 3 085 -623 1 666 1 668
Resultat efter finansnetto 2 388 -591 -878 263 568 2 323 3 086 -574 1 765 1 696
Årets resultat 1 606 -433 -878 105 369 1 601 2 199 -597 1 195 2 609
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 978 1 021 838 866 1 043 734 629 525 565 454
Omsättningstillgångar 13 715 10 265 13 080 17 937 16 260 13 702 13 175 9 881 13 539 16 203
Tillgångar 14 693 11 286 13 918 18 804 17 303 14 436 13 804 10 407 14 105 16 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 849 4 243 4 676 5 554 5 449 6 315 5 714 4 665 8 303 12 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 844 7 042 9 242 13 250 11 854 8 120 8 090 5 742 5 801 4 507
Skulder och eget kapital 14 693 11 286 13 918 18 804 17 303 14 436 13 804 10 407 14 105 16 658
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 897 900 900 850 740 710 683 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 102 8 964 13 113 15 227 17 926 15 498 11 764 11 795 11 851 10 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 105 4 215 6 974 8 204 9 144 7 587 6 101 6 390 5 962 5 017
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 3 000 5 000
Omsättning 38 293 26 105 51 503 52 756 50 526 67 188 34 713 29 901 34 440 26 661
Nyckeltal
Antal anställda 26 27 37 50 48 41 40 31 33 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 473 967 1 392 1 055 1 053 1 639 868 965 1 022 919
Personalkostnader per anställd (tkr) 781 525 593 501 603 618 480 632 594 569
Rörelseresultat, EBITDA 2 508 -490 -773 -127 956 2 501 3 240 -513 1 794 1 795
Nettoomsättningförändring 46,67% -% -2,38% 4,41% -24,80% 93,55% 16,09% -11,36% 26,53% -%
Du Pont-modellen 16,87% -4,74% -5,65% 2,19% 4,74% 16,31% 22,47% -4,95% 12,69% 10,37%
Vinstmarginal 6,47% -2,05% -1,53% 0,78% 1,62% 3,50% 8,94% -1,72% 5,31% 6,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,77% 86,16% 83,76%
Rörelsekapital/omsättning 12,72% 12,35% 7,45% 8,88% 8,72% 8,31% 14,65% 13,84% 22,94% 43,87%
Soliditet 39,81% 37,60% 33,60% 29,54% 31,49% 43,74% 41,39% 44,83% 58,87% 72,94%
Kassalikviditet 155,08% 145,77% 141,53% 135,37% 133,18% 166,29% 162,86% 170,20% 233,39% 339,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...