Visa allt om Bläsebo Maskin och Elektronik Aktiebolag
Visa allt om Bläsebo Maskin och Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 20 0 42 214 424
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -4 -4 -4 0 16 -36 -68 -5 151
Resultat efter finansnetto -6 -5 -5 -5 0 15 -36 -69 -5 150
Årets resultat -6 -5 -5 -5 0 15 -36 -49 3 92
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 82 87 92 97 106 115 142 186 313 394
Tillgångar 82 87 92 97 106 115 142 186 313 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 87 92 97 102 102 87 123 172 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 0 0 4 13 55 62 121 135
Skulder och eget kapital 82 87 92 97 106 115 142 186 313 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 33 108 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 5 55 83 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 0 0 0 0 0 20 0 42 214 424
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 42 214 212
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 88 191 118
Rörelseresultat, EBITDA -5 -4 -4 -4 0 16 -36 -68 -5 151
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -80,37% -49,53% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 13,91% -% -36,56% -1,60% 38,32%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 80,00% -% -161,90% -2,34% 35,61%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 510,00% -% 295,24% 89,72% 61,08%
Soliditet 98,78% 100,00% 100,00% 100,00% 96,23% 88,70% 61,27% 66,13% 59,55% 63,60%
Kassalikviditet 8 200,00% -% -% -% 2 650,00% 884,62% 258,18% 300,00% 258,68% 291,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...