Visa allt om Bläsebo Maskin och Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 20 0 42 214 424 134
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -4 0 16 -36 -68 -5 151 48
Resultat efter finansnetto -5 -5 -5 0 15 -36 -69 -5 150 49
Årets resultat -5 -5 -5 0 15 -36 -49 3 92 49
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 87 92 97 106 115 142 186 313 394 158
Tillgångar 87 92 97 106 115 142 186 313 394 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 92 97 102 102 87 123 172 229 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 4 13 55 62 121 135 21
Skulder och eget kapital 87 92 97 106 115 142 186 313 394 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 33 108 147 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 5 55 83 89 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Omsättning 0 0 0 0 20 0 42 214 424 134
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 42 214 212 134
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 88 191 118 65
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -4 0 16 -36 -68 -5 151 48
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% -80,37% -49,53% 216,42% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 13,91% -% -36,56% -1,60% 38,32% 31,01%
Vinstmarginal -% -% -% -% 80,00% -% -161,90% -2,34% 35,61% 36,57%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 510,00% -% 295,24% 89,72% 61,08% 102,24%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 96,23% 88,70% 61,27% 66,13% 59,55% 63,60% 86,71%
Kassalikviditet -% -% -% 2 650,00% 884,62% 258,18% 300,00% 258,68% 291,85% 752,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...