Visa allt om SELBACK INTERNATIONAL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 164 228 317 335 227 248 225 219 347 484
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 5 -84 -17 0 -32 -40 -1 -24 31
Resultat efter finansnetto 2 6 55 4 5 2 -2 13 -4 42
Årets resultat 1 3 31 4 3 1 2 7 1 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 967 1 150 1 299 1 200 1 261 1 453 1 440 1 530 1 721 1 763
Tillgångar 967 1 150 1 299 1 200 1 261 1 453 1 440 1 530 1 721 1 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 420 617 787 983 1 123 1 250 1 376 1 489 1 580
Obeskattade reserver 25 25 23 8 11 8 10 14 11 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 721 705 659 406 267 321 181 141 221 167
Skulder och eget kapital 967 1 150 1 299 1 200 1 261 1 453 1 440 1 530 1 721 1 763
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 7 5 105 45 6 37 36 8 44 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 200 200 200 143 128 127 120 92
Omsättning 164 228 317 335 227 248 225 219 347 484
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 82 114 159 168 114 124 113 110 174 242
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 3 53 23 3 19 18 4 26 13
Rörelseresultat, EBITDA -12 5 -84 -17 0 -32 -40 -1 -24 31
Nettoomsättningförändring -28,07% -28,08% -5,37% 47,58% -8,47% 10,22% 2,74% -36,89% -28,31% -%
Du Pont-modellen 0,83% 2,17% 5,54% 2,17% 2,06% 1,45% 0,97% 1,96% 0,41% 2,78%
Vinstmarginal 4,88% 10,96% 22,71% 7,76% 11,45% 8,47% 6,22% 13,70% 2,02% 10,12%
Bruttovinstmarginal 24,39% 22,37% 21,45% 22,39% 24,23% 25,00% 22,67% 26,48% 22,19% 22,11%
Rörelsekapital/omsättning 150,00% 195,18% 201,89% 237,01% 437,89% 456,45% 559,56% 634,25% 432,28% 329,75%
Soliditet 24,87% 38,22% 48,88% 66,07% 78,60% 77,69% 87,32% 90,59% 86,98% 90,27%
Kassalikviditet 134,12% 163,12% 197,12% 295,57% 472,28% 452,65% 795,58% 1 085,11% 778,73% 1 055,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...