Visa allt om Teubers Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 186 6 666 5 553 5 748 5 631 4 257 3 622 5 397 4 592 4 412
Övrig omsättning 5 1 57 518 6 125 - 172 18 77
Rörelseresultat (EBIT) 1 081 776 764 1 361 896 605 252 627 900 251
Resultat efter finansnetto 1 120 815 861 1 431 915 606 280 653 903 249
Årets resultat 689 577 597 781 558 400 188 389 506 229
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 731 2 947 2 117 2 088 2 282 2 363 2 437 2 516 2 817 2 422
Omsättningstillgångar 4 843 3 996 4 511 4 196 3 174 2 325 1 739 1 725 1 123 741
Tillgångar 7 573 6 943 6 628 6 284 5 456 4 688 4 176 4 241 3 940 3 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 764 4 424 4 177 3 880 3 339 2 925 2 645 2 637 2 329 1 903
Obeskattade reserver 1 683 1 464 1 399 1 358 995 848 794 787 690 496
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 127 1 055 1 052 1 045 1 122 915 736 816 922 765
Skulder och eget kapital 7 573 6 943 6 628 6 284 5 456 4 688 4 176 4 241 3 940 3 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 726 722 746 736 706 615 422 702
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 838 804 515 703 615 407 282 745 438 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 484 369 274 344 335 305 375 509 292 415
Utdelning till aktieägare 350 350 330 300 240 144 120 180 80 60
Omsättning 7 191 6 667 5 610 6 266 5 637 4 382 3 622 5 569 4 610 4 489
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 5 5 5 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 027 1 111 926 958 1 126 851 724 900 918 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 312 255 298 344 296 276 316 232 324
Rörelseresultat, EBITDA 1 158 843 831 1 428 976 685 335 715 988 334
Nettoomsättningförändring 7,80% 20,04% -3,39% 2,08% 32,28% 17,53% -32,89% 17,53% 4,08% -%
Du Pont-modellen 14,79% 11,74% 12,98% 22,77% 16,77% 12,93% 6,70% 15,40% 23,02% 8,00%
Vinstmarginal 15,59% 12,23% 15,49% 24,90% 16,25% 14,24% 7,73% 12,10% 19,75% 5,73%
Bruttovinstmarginal 62,75% 55,48% 54,46% 58,11% 60,81% 65,33% 65,68% 61,40% 60,87% 56,37%
Rörelsekapital/omsättning 51,71% 44,12% 62,29% 54,82% 36,44% 33,12% 27,69% 16,84% 4,38% -0,54%
Soliditet 80,24% 80,17% 78,58% 77,67% 74,64% 75,72% 77,03% 75,54% 71,72% 71,43%
Kassalikviditet 405,86% 357,54% 409,41% 378,47% 261,59% 231,69% 206,52% 184,93% 103,58% 74,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...