Visa allt om Runora AB
Visa allt om Runora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 407 2 634 1 936 1 912 1 712 1 697 1 086 1 975 1 605 1 059
Övrig omsättning 33 11 4 - 1 6 - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 271 74 185 245 207 80 159 85 126
Resultat efter finansnetto -12 263 65 173 238 193 62 143 91 126
Årets resultat 28 164 103 112 131 142 81 74 66 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 85 129 177 217 0 11 6 8 9
Omsättningstillgångar 833 801 519 631 605 498 536 714 489 509
Tillgångar 1 122 886 648 807 822 498 547 720 497 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 523 419 376 384 253 191 185 176 167
Obeskattade reserver 37 87 37 105 85 26 26 74 37 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 460 112 94 138 173 78 213 128 16 138
Kortfristiga skulder 134 164 98 188 179 140 116 334 268 176
Skulder och eget kapital 1 122 886 648 807 822 498 547 720 497 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 63 97 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 214 262 258 207 230 8 22 161 273 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 86 112 90 115 87 1 6 83 86 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 80 75 65 0
Omsättning 2 440 2 645 1 940 1 912 1 713 1 703 1 086 1 975 1 606 1 059
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 407 2 634 1 936 1 912 856 1 697 543 988 803 530
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 383 372 327 168 22 59 186 189 132
Rörelseresultat, EBITDA 38 321 122 247 260 207 82 160 86 127
Nettoomsättningförändring -8,62% 36,05% 1,26% 11,68% 0,88% 56,26% -45,01% 23,05% 51,56% -%
Du Pont-modellen -0,45% 30,59% 11,42% 22,92% 30,05% 41,57% 14,63% 22,22% 18,31% 24,32%
Vinstmarginal -0,21% 10,29% 3,82% 9,68% 14,43% 12,20% 7,37% 8,10% 5,67% 11,90%
Bruttovinstmarginal 41,17% 54,33% 57,44% 56,64% 60,46% 40,13% 36,56% 36,86% 40,81% 51,18%
Rörelsekapital/omsättning 29,04% 24,18% 21,75% 23,17% 24,88% 21,10% 38,67% 19,24% 13,77% 31,44%
Soliditet 46,33% 66,69% 69,11% 56,18% 54,34% 54,65% 38,42% 33,09% 40,77% 37,38%
Kassalikviditet 345,52% 277,44% 217,35% 198,40% 104,47% 144,29% 122,41% 99,70% 64,18% 130,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...