Visa allt om Bergströms Rökeri Aktiebolag
Visa allt om Bergströms Rökeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 19 581 13 032 17 356 18 101 24 741 46 784 39 111 41 079 38 851 34 448
Övrig omsättning 49 269 70 18 704 144 231 338 229 98
Rörelseresultat (EBIT) -2 797 -2 594 -1 237 -2 506 -1 639 1 939 2 485 2 142 1 610 296
Resultat efter finansnetto -3 261 -3 073 -1 828 -3 317 -2 555 1 377 1 947 1 020 536 -585
Årets resultat -3 261 -3 073 -1 828 -3 317 -617 661 1 081 537 157 -64
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 405 15 019 15 562 17 598 9 457 8 461 6 746 7 386 7 781 6 713
Omsättningstillgångar 7 814 6 920 9 234 13 456 15 306 23 610 21 009 19 113 16 456 18 544
Tillgångar 22 220 21 939 24 797 31 054 24 763 32 071 27 756 26 499 24 236 25 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 919 3 101 6 095 7 844 4 141 4 759 4 498 3 617 3 080 2 923
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 937 1 501 1 054 808 504
Avsättningar (tkr) 1 742 1 822 1 900 1 980 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 358 14 268 13 023 15 905 17 194 14 873 12 782 14 568 12 691 15 108
Kortfristiga skulder 4 200 2 748 3 778 5 326 3 427 10 502 8 974 7 260 7 658 6 721
Skulder och eget kapital 22 220 21 939 24 797 31 054 24 763 32 071 27 756 26 499 24 236 25 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 490 492 480 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 899 3 088 2 992 3 465 4 590 6 070 5 061 4 692 4 328 3 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 207 1 408 1 380 1 483 1 897 2 401 2 100 2 091 1 996 1 816
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 500 0 0
Omsättning 19 630 13 301 17 426 18 119 25 445 46 928 39 342 41 417 39 080 34 546
Nyckeltal
Antal anställda 13 8 8 10 14 18 16 17 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 506 1 629 2 170 1 810 1 767 2 599 2 444 2 416 2 285 1 914
Personalkostnader per anställd (tkr) 552 565 550 499 466 477 484 434 405 352
Rörelseresultat, EBITDA -1 918 -1 734 -297 -1 696 -786 2 685 3 336 3 029 2 299 775
Nettoomsättningförändring 50,25% -24,91% -4,12% -26,84% -47,12% 19,62% -4,79% 5,73% 12,78% -%
Du Pont-modellen -12,56% -11,78% -4,94% -8,07% -6,61% 6,05% 8,96% 8,10% 6,68% 1,20%
Vinstmarginal -14,25% -19,83% -7,05% -13,84% -6,62% 4,14% 6,36% 5,23% 4,16% 0,88%
Bruttovinstmarginal 42,04% 44,01% 38,96% 41,37% 37,19% 39,73% 39,56% 35,21% 35,16% 36,49%
Rörelsekapital/omsättning 18,46% 32,01% 31,44% 44,91% 48,01% 28,02% 30,77% 28,85% 22,65% 34,32%
Soliditet 4,14% 14,13% 24,58% 25,26% 16,72% 19,29% 20,19% 16,51% 15,11% 13,01%
Kassalikviditet 65,26% 58,84% 62,97% 71,37% 117,33% 80,91% 65,98% 79,35% 49,45% 46,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...