Visa allt om T Sundman invest Aktiebolag
Visa allt om T Sundman invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 762 14 427 10 267 9 830 8 666 14 742 15 706 3 906 21 539 23 247
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 111 431 286 213 -277 369 210 -2 092 710
Resultat efter finansnetto 107 109 411 262 139 -283 361 203 -2 101 624
Årets resultat 107 109 411 262 139 -283 361 203 -2 101 519
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 422 1 315 1 825 1 464 1 276 1 592 1 869 887 530 2 826
Tillgångar 1 422 1 315 1 825 1 464 1 276 1 592 1 869 887 530 2 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 422 1 314 1 206 794 532 392 675 333 130 897
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Kortfristiga skulder 0 0 620 670 744 1 199 1 193 554 401 1 595
Skulder och eget kapital 1 422 1 315 1 825 1 464 1 276 1 592 1 869 887 530 2 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 762 14 427 10 267 9 830 8 666 14 742 15 706 3 906 21 539 23 247
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 110 111 431 286 213 -277 369 210 -2 092 710
Nettoomsättningförändring -39,27% 40,52% 4,45% 13,43% -41,22% -6,14% 302,10% -81,87% -7,35% -%
Du Pont-modellen 7,74% 8,44% 23,62% 19,60% 16,85% -17,27% 19,74% 23,68% -394,53% 25,62%
Vinstmarginal 1,26% 0,77% 4,20% 2,92% 2,48% -1,87% 2,35% 5,38% -9,71% 3,11%
Bruttovinstmarginal 1,75% 1,10% 4,68% 3,31% 3,09% -1,59% 2,60% 6,55% 100,00% 3,30%
Rörelsekapital/omsättning 16,23% 9,11% 11,74% 8,08% 6,14% 2,67% 4,30% 8,53% 0,60% 5,30%
Soliditet 100,00% 99,92% 66,08% 54,23% 41,69% 24,62% 36,12% 37,54% 24,53% 31,74%
Kassalikviditet -% -% 4,35% 9,25% 1,48% 2,00% 58,76% 1,81% 70,82% 6,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...