Visa allt om KBFastigheter i Värmdö AB
Visa allt om KBFastigheter i Värmdö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 858 2 898 2 768 2 670 2 579 2 384 2 339 2 228 2 271 1 133
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 362 1 904 1 587 1 359 1 160 1 099 1 169 1 243 1 307 425
Resultat efter finansnetto 1 186 1 597 1 121 775 477 427 532 285 380 267
Årets resultat 0 0 -1 -1 2 3 -3 -3 -19 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 403 12 038 12 686 13 333 13 983 14 641 15 240 15 765 16 158 14 972
Omsättningstillgångar 2 999 2 711 2 272 1 823 1 780 1 130 1 158 1 335 1 693 661
Tillgångar 14 402 14 750 14 957 15 157 15 763 15 771 16 398 17 100 17 851 15 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 136 136 138 139 137 134 137 141 160
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 212 13 563 13 870 13 952 14 430 14 710 14 990 15 570 16 230 14 250
Kortfristiga skulder 1 053 1 051 951 1 068 1 194 924 1 275 1 393 1 481 1 224
Skulder och eget kapital 14 402 14 750 14 957 15 157 15 763 15 771 16 398 17 100 17 851 15 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 858 2 898 2 768 2 670 2 579 2 384 2 339 2 228 2 271 1 133
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 998 2 552 2 235 2 009 1 818 1 757 1 816 1 896 1 778 687
Nettoomsättningförändring -1,38% 4,70% 3,67% 3,53% 8,18% 1,92% 4,98% -1,89% 100,44% -%
Du Pont-modellen 9,46% 12,91% 10,61% 9,03% 7,37% 6,97% 7,13% 7,27% 7,33% 2,76%
Vinstmarginal 47,66% 65,70% 57,33% 51,27% 45,02% 46,10% 49,98% 55,83% 57,60% 38,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,09% 57,28% 47,72% 28,28% 22,72% 8,64% -5,00% -2,60% 9,34% -49,69%
Soliditet 0,95% 0,92% 0,91% 0,91% 0,88% 0,87% 0,82% 0,80% 0,79% 1,02%
Kassalikviditet 284,81% 257,94% 238,91% 170,69% 149,08% 122,29% 90,82% 95,84% 114,31% 54,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...