Visa allt om Varintdum Aktiebolag
Visa allt om Varintdum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -3 -3 3 -5 -8 -9 -8 -9
Resultat efter finansnetto -4 -4 -3 -3 3 -5 -8 -9 -8 -24
Årets resultat -4 -4 -3 -3 3 -5 -8 -9 -8 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 7 16
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 7 16
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -31 -26 -23 -19 -16 -20 -14 -6 3 11
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 23 20 17 20 15 11 6 5
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 5 7 16
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -3 -3 3 -5 -8 -9 -8 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -120,00% 42,86% 68,75%
Kassalikviditet -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,45% 116,67% 320,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...