Visa allt om IB-RENT STÄDSERVICE AB
Visa allt om IB-RENT STÄDSERVICE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 672 23 226 19 671 14 787 13 214 12 270 10 957 11 401 9 214 7 932
Övrig omsättning 395 329 14 37 3 - - 15 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 394 1 941 1 012 1 240 1 123 1 209 1 138 1 126 991 498
Resultat efter finansnetto 2 387 1 992 1 078 1 441 1 187 1 268 1 221 1 108 1 038 594
Årets resultat 1 710 1 420 927 843 631 657 730 597 570 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 157 2 516 1 887 3 004 814 684 495 448 586 528
Omsättningstillgångar 10 784 8 893 7 769 5 359 6 761 5 913 5 299 4 812 3 363 2 760
Tillgångar 12 942 11 409 9 656 8 363 7 574 6 598 5 794 5 260 3 949 3 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 858 3 449 2 929 2 818 2 415 2 084 1 727 1 297 1 000 730
Obeskattade reserver 3 015 2 832 2 662 2 123 1 891 1 595 1 321 1 087 865 628
Avsättningar (tkr) 0 0 0 540 0 113 113 143 179 200
Långfristiga skulder 0 0 0 0 360 180 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 068 5 129 4 065 2 883 2 908 2 624 2 633 2 733 1 906 1 730
Skulder och eget kapital 12 942 11 409 9 656 8 363 7 574 6 598 5 794 5 260 3 949 3 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 624 635 775 692 665 731 673 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 368 13 639 11 114 7 708 6 843 6 052 5 596 5 558 4 317 3 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 062 4 862 3 823 3 269 2 906 2 698 2 230 2 461 1 862 1 696
Utdelning till aktieägare 4 000 300 900 300 300 300 300 300 300 300
Omsättning 24 067 23 555 19 685 14 824 13 217 12 270 10 957 11 416 9 235 7 932
Nyckeltal
Antal anställda 39 36 38 30 23 19 20 20 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 645 518 493 575 646 548 570 658 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 523 418 395 459 496 428 439 498 481
Rörelseresultat, EBITDA 2 982 2 522 1 366 1 344 1 226 1 325 1 243 1 296 1 172 659
Nettoomsättningförändring 1,92% 18,07% 33,03% 11,90% 7,69% 11,98% -3,89% 23,74% 16,16% -%
Du Pont-modellen 18,85% 17,46% 11,16% 17,25% 16,11% 19,23% 21,16% 22,51% 26,29% 18,07%
Vinstmarginal 10,30% 8,58% 5,48% 9,76% 9,23% 10,34% 11,19% 10,39% 11,27% 7,49%
Bruttovinstmarginal 98,47% 98,50% 97,81% 97,83% 97,76% 97,35% 98,08% 97,28% 97,68% 96,96%
Rörelsekapital/omsättning 24,15% 16,21% 18,83% 16,74% 29,16% 26,81% 24,33% 18,24% 15,81% 12,99%
Soliditet 55,71% 49,59% 51,84% 52,41% 50,29% 49,40% 46,61% 39,54% 41,09% 35,95%
Kassalikviditet 211,23% 172,35% 190,50% 185,05% 231,81% 224,70% 200,53% 175,16% 174,40% 157,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...