Visa allt om Leksaksaffären Kuligt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 989 3 234 1 678 2 919 3 069 3 452 3 628 3 510 3 482 3 548
Övrig omsättning 11 - - - - 7 - - 141 -
Rörelseresultat (EBIT) 175 84 -30 95 -23 131 131 92 175 66
Resultat efter finansnetto 137 48 -32 53 -25 96 100 69 141 24
Årets resultat 68 -5 -32 106 20 51 51 27 77 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 89 45 51 60 50 60 39 15 118
Omsättningstillgångar 1 645 1 555 1 295 1 755 1 710 1 681 1 580 1 357 1 319 1 320
Tillgångar 1 722 1 644 1 340 1 806 1 770 1 731 1 640 1 397 1 333 1 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 299 304 736 630 610 559 508 481 412
Obeskattade reserver 25 0 0 0 92 137 122 100 77 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 721 578 662 730 667 620 484 410 415 495
Kortfristiga skulder 609 767 374 340 381 363 475 379 361 480
Skulder och eget kapital 1 722 1 644 1 340 1 806 1 770 1 731 1 640 1 397 1 333 1 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 339 340 316 323 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 476 405 297 561 692 344 331 308 291 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 223 147 98 186 233 279 270 272 266 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 0 0 0 0 9
Omsättning 3 000 3 234 1 678 2 919 3 069 3 459 3 628 3 510 3 623 3 548
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 0 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 1 078 - 973 1 023 1 151 907 878 871 887
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 209 - 258 317 327 245 232 229 208
Rörelseresultat, EBITDA 187 98 -24 104 -14 142 142 97 179 116
Nettoomsättningförändring -7,58% 92,73% -42,51% -4,89% -11,10% -4,85% 3,36% 0,80% -1,86% -%
Du Pont-modellen 10,16% 5,11% -2,16% 5,37% 0,85% 7,57% 7,99% 6,66% 13,13% 4,59%
Vinstmarginal 5,85% 2,60% -1,73% 3,32% 0,49% 3,79% 3,61% 2,65% 5,03% 1,86%
Bruttovinstmarginal 51,39% 43,60% 46,42% 46,63% 46,27% 45,45% 42,97% 42,28% 39,63% 37,85%
Rörelsekapital/omsättning 34,66% 24,37% 54,89% 48,48% 43,30% 38,18% 30,46% 27,86% 27,51% 23,68%
Soliditet 22,44% 18,19% 22,69% 40,75% 39,42% 41,07% 39,57% 41,52% 40,24% 31,10%
Kassalikviditet 10,67% 9,00% 20,86% 145,00% 108,92% 87,88% 71,58% 27,70% 54,29% 18,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...