Visa allt om Jeansshopen No 1 Aktiebolag
Visa allt om Jeansshopen No 1 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 997 9 945 10 316 10 323 11 536 12 583 12 867 12 818 11 898 10 922
Övrig omsättning 67 52 51 63 - 74 - 7 214 -
Rörelseresultat (EBIT) 597 67 263 628 1 168 1 964 2 230 2 126 2 325 2 251
Resultat efter finansnetto 1 708 388 846 1 474 2 050 4 167 3 028 2 196 2 568 2 277
Årets resultat 1 398 269 632 811 1 541 3 073 2 639 1 164 1 879 1 592
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 96 166 245 244 422 453 521 415 347
Omsättningstillgångar 24 435 23 804 24 448 24 105 23 592 23 149 19 810 18 307 16 473 15 280
Tillgångar 24 485 23 899 24 614 24 349 23 836 23 571 20 263 18 827 16 888 15 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 180 21 772 22 454 22 272 21 911 20 812 18 199 15 979 15 215 13 711
Obeskattade reserver 400 417 428 428 63 109 115 675 100 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 906 1 711 1 733 1 649 1 862 2 650 1 949 2 173 1 573 1 851
Skulder och eget kapital 24 485 23 899 24 614 24 349 23 836 23 571 20 263 18 827 16 888 15 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 396 395 370 353 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 026 1 980 1 884 1 713 1 751 1 428 1 370 1 311 1 208 1 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 781 645 650 544 572 599 617 669 680 576
Utdelning till aktieägare 0 0 0 450 450 442 460 420 400 375
Omsättning 11 064 9 997 10 367 10 386 11 536 12 657 12 867 12 825 12 112 10 922
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 571 1 421 1 474 1 475 2 884 1 798 1 838 1 831 1 700 1 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 377 365 327 589 352 344 341 325 294
Rörelseresultat, EBITDA 642 137 342 767 1 346 2 153 2 395 2 255 2 424 2 309
Nettoomsättningförändring 10,58% -3,60% -0,07% -10,51% -8,32% -2,21% 0,38% 7,73% 8,94% -%
Du Pont-modellen 6,98% 2,36% 3,84% 6,07% 8,61% 17,68% 14,94% 11,69% 15,29% 14,58%
Vinstmarginal 15,53% 5,66% 9,16% 14,33% 17,80% 33,12% 23,53% 17,17% 21,70% 20,86%
Bruttovinstmarginal 46,94% 45,10% 44,50% 45,37% 45,15% 49,23% 48,86% 45,42% 45,41% 46,77%
Rörelsekapital/omsättning 204,86% 222,15% 220,19% 217,53% 188,37% 162,91% 138,81% 125,87% 125,23% 122,95%
Soliditet 91,86% 92,46% 92,58% 92,77% 92,12% 88,64% 90,23% 87,45% 90,52% 88,03%
Kassalikviditet 1 195,54% 1 299,65% 1 312,00% 1 360,64% 1 188,08% 816,26% 947,97% 802,02% 1 006,68% 792,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...