Visa allt om Professorstaden Aktiebolag
Visa allt om Professorstaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 312 0 0 0 0 0 0 10 32 48
Övrig omsättning - - - - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 292 -14 -14 -15 -13 -15 -12 -2 5 11
Resultat efter finansnetto 311 4 2 0 2 0 -2 8 25 28
Årets resultat 242 4 2 0 2 0 -2 6 18 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 479 227 227 227 235 263 338 342 385 385
Tillgångar 479 227 227 227 235 263 338 342 385 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 148 145 142 142 140 180 262 256 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 79 82 85 92 122 149 66 86 81
Kortfristiga skulder 68 1 0 0 0 0 11 14 44 43
Skulder och eget kapital 479 227 227 227 235 263 338 342 385 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 312 0 0 0 0 0 0 10 32 50
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 292 -14 -14 -15 -13 -15 -12 -2 5 11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -68,75% -33,33% -%
Du Pont-modellen 65,14% -% -% -% -% -% -% 3,22% 7,01% 7,79%
Vinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 110,00% 84,38% 62,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 131,73% -% -% -% -% -% -% 3 280,00% 1 065,62% 712,50%
Soliditet 81,42% 65,20% 63,88% 62,56% 60,43% 53,23% 53,25% 76,61% 66,49% 68,05%
Kassalikviditet 704,41% 22 700,00% -% -% -% -% 3 072,73% 842,86% 377,27% 390,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...