Visa allt om Professorstaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 10 32 48 30
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 112
Rörelseresultat (EBIT) -14 -14 -15 -13 -15 -12 -2 5 11 132
Resultat efter finansnetto 4 2 0 2 0 -2 8 25 28 147
Årets resultat 4 2 0 2 0 -2 6 18 20 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 227 227 227 235 263 338 342 385 385 342
Tillgångar 227 227 227 235 263 338 342 385 385 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 145 142 142 140 180 262 256 262 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 79 82 85 92 122 149 66 86 81 74
Kortfristiga skulder 1 0 0 0 0 11 14 44 43 26
Skulder och eget kapital 227 227 227 235 263 338 342 385 385 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 10 32 50 142
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -14 -15 -13 -15 -12 -2 5 11 132
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -68,75% -33,33% 60,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 3,22% 7,01% 7,79% 43,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 110,00% 84,38% 62,50% 493,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3 280,00% 1 065,62% 712,50% 1 053,33%
Soliditet 65,20% 63,88% 62,56% 60,43% 53,23% 53,25% 76,61% 66,49% 68,05% 70,47%
Kassalikviditet 22 700,00% -% -% -% -% 3 072,73% 842,86% 377,27% 390,70% 476,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...