Visa allt om Reseproducenterna i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Reseproducenterna i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 627 24 739 23 720 25 514 27 648 23 608 24 497 24 421 28 205 25 673
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 359 309 295 340 247 53 290 185 239 131
Resultat efter finansnetto 359 310 296 348 257 35 293 201 283 148
Årets resultat 209 172 176 192 186 90 229 128 196 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 9 38 46 103 121
Omsättningstillgångar 2 591 2 293 2 220 1 840 2 907 2 199 2 643 2 134 3 346 2 423
Tillgångar 2 594 2 295 2 222 1 843 2 909 2 207 2 681 2 180 3 449 2 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 618 606 580 589 454 565 456 628 522
Obeskattade reserver 330 240 160 90 0 0 100 130 130 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 587 1 437 1 457 1 173 2 320 1 754 2 016 1 593 2 691 1 892
Skulder och eget kapital 2 594 2 295 2 222 1 843 2 909 2 207 2 681 2 180 3 449 2 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 780 940 897 1 220 866
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 146
Löner till övriga anställda 1 408 1 355 1 488 1 298 1 487 507 543 513 507 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 660 639 686 615 676 611 673 662 662 538
Utdelning till aktieägare 201 150 160 150 201 51 201 120 300 90
Omsättning 26 627 24 739 23 720 25 514 27 648 23 608 24 499 24 421 28 205 25 673
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 657 6 185 5 930 8 505 6 912 5 902 6 124 6 105 7 051 6 418
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 504 550 654 547 490 551 526 613 453
Rörelseresultat, EBITDA 359 309 295 340 253 61 298 212 290 176
Nettoomsättningförändring 7,63% 4,30% -7,03% -7,72% 17,11% -3,63% 0,31% -13,42% 9,86% -%
Du Pont-modellen 13,84% 13,51% 13,37% 18,88% 8,83% 2,54% 10,89% 10,83% 8,21% 5,82%
Vinstmarginal 1,35% 1,25% 1,25% 1,36% 0,93% 0,24% 1,19% 0,97% 1,00% 0,58%
Bruttovinstmarginal 12,40% 12,88% 14,22% 12,48% 12,17% 12,33% 13,66% 13,67% 12,47% 10,02%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 3,46% 3,22% 2,61% 2,12% 1,88% 2,56% 2,22% 2,32% 2,07%
Soliditet 36,02% 35,08% 32,89% 35,07% 20,25% 20,57% 23,82% 25,21% 20,92% 24,20%
Kassalikviditet 163,26% 159,57% 152,37% 156,86% 125,30% 125,37% 131,10% 133,96% 124,34% 128,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...