Visa allt om Svenska Ledarhuset AB
Visa allt om Svenska Ledarhuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 467 114 16 61 311 948 1 171 460 36 416
Övrig omsättning 30 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 10 -86 -49 -117 104 622 287 -18 113
Resultat efter finansnetto 7 10 -86 -49 -120 103 622 288 -17 112
Årets resultat 7 10 -86 -49 -20 120 332 212 -17 112
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 10 20 31 42 36 17 15 21
Omsättningstillgångar 191 96 24 47 92 619 1 269 514 101 187
Tillgångar 198 103 34 67 123 661 1 305 531 116 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -37 -44 -54 32 81 223 433 306 94 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 159 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 38 1 2
Kortfristiga skulder 235 147 88 35 42 338 713 187 21 95
Skulder och eget kapital 198 103 34 67 123 661 1 305 531 116 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 139 365 206 47 0 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 211 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 0 0 1 120 216 155 41 7 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 122 330 204 0 0
Omsättning 497 114 16 61 311 948 1 171 460 36 416
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 467 - 16 61 311 948 1 171 460 - 416
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 - - 3 265 581 368 88 - 112
Rörelseresultat, EBITDA 7 14 -76 -38 -106 117 632 293 -12 121
Nettoomsättningförändring 309,65% 612,50% -73,77% -80,39% -67,19% -19,04% 154,57% 1 177,78% -91,35% -%
Du Pont-modellen 3,54% 9,71% -252,94% -71,64% -95,12% 15,73% 47,66% 54,24% -14,66% 54,81%
Vinstmarginal 1,50% 8,77% -537,50% -78,69% -37,62% 10,97% 53,12% 62,61% -47,22% 27,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,42% -44,74% -400,00% 19,67% 16,08% 29,64% 47,48% 71,09% 222,22% 22,12%
Soliditet -18,69% -42,72% -158,82% 47,76% 65,85% 44,89% 42,16% 57,63% 81,03% 53,37%
Kassalikviditet 81,28% 65,31% 27,27% 134,29% 219,05% 183,14% 177,98% 274,87% 480,95% 196,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...