Visa allt om Grävsnabben Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 7 180 7 671 6 350 5 025 2 443 2 320 2 425 2 428 2 025 2 028
Övrig omsättning 2 72 451 1 423 - - - 447 82
Rörelseresultat (EBIT) 80 658 710 550 -64 153 43 336 611 429
Resultat efter finansnetto -1 569 681 764 36 275 32 368 562 443
Årets resultat 233 401 263 327 176 460 163 328 216 317
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 270 4 119 5 154 4 564 4 440 1 402 2 381 2 882 3 102 2 066
Omsättningstillgångar 1 849 1 787 1 369 1 322 1 506 1 650 1 114 1 048 1 160 1 044
Tillgångar 6 120 5 907 6 523 5 886 5 946 3 052 3 494 3 930 4 263 3 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 764 861 1 534 1 326 1 037 1 761 1 421 1 558 1 319 1 168
Obeskattade reserver 993 1 300 1 250 930 602 769 1 076 1 288 1 382 1 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 051 1 965 2 285 2 308 3 266 32 255 477 804 260
Kortfristiga skulder 2 312 1 781 1 455 1 323 1 041 489 743 607 759 553
Skulder och eget kapital 6 120 5 907 6 523 5 886 5 946 3 052 3 494 3 930 4 263 3 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 655 699 680 643 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 822 1 618 1 551 1 086 561 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 570 491 493 392 154 233 291 281 255 236
Utdelning till aktieägare 300 330 1 074 55 39 900 120 300 89 65
Omsättning 7 182 7 743 6 801 5 026 2 866 2 320 2 425 2 428 2 472 2 110
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 197 1 534 1 588 1 675 1 222 1 160 1 213 1 214 1 013 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) 398 431 539 553 395 444 495 481 449 407
Rörelseresultat, EBITDA 866 1 320 1 533 1 317 690 680 569 870 1 101 767
Nettoomsättningförändring -6,40% 20,80% 26,37% 105,69% 5,30% -4,33% -0,12% 19,90% -0,15% -%
Du Pont-modellen 1,31% 11,14% 11,38% 14,49% 0,72% 9,34% 2,95% 10,84% 14,50% 14,89%
Vinstmarginal 1,11% 8,58% 11,69% 16,98% 1,76% 12,28% 4,25% 17,55% 30,52% 22,83%
Bruttovinstmarginal 61,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,45% 0,08% -1,35% -0,02% 19,03% 50,04% 15,30% 18,16% 19,80% 24,21%
Soliditet 25,14% 31,74% 37,64% 34,17% 24,90% 76,27% 62,84% 63,24% 54,28% 63,69%
Kassalikviditet 74,18% 100,34% 94,09% 99,92% 144,67% 337,42% 149,93% 172,65% 152,83% 188,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...