Visa allt om Per-Anders Broman & Co Aktiebolag
Visa allt om Per-Anders Broman & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 137 178 122 147 0 0 272 193 403 445
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 116 80 92 -106 -149 -143 -422 -461 -451
Resultat efter finansnetto 111 229 106 138 38 -75 53 -75 269 74
Årets resultat 97 218 106 138 38 -75 53 -75 269 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 142 19 19 119 22 75 275 235 28
Omsättningstillgångar 915 815 878 922 877 1 075 1 213 1 166 1 512 1 542
Tillgångar 934 957 897 941 996 1 097 1 288 1 440 1 747 1 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 885 821 865 871 961 1 172 1 239 1 493 1 341
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 73 75 76 125 137 116 201 253 229
Skulder och eget kapital 934 957 897 941 996 1 097 1 288 1 440 1 747 1 570
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 30 155 250 340 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 52 62 147 189 274 275
Utdelning till aktieägare 160 157 155 150 143 128 136 120 180 117
Omsättning 137 178 122 147 0 0 272 193 403 445
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 272 193 403 445
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 98 329 469 670 736
Rörelseresultat, EBITDA 45 116 80 92 -106 -146 -140 -416 -450 -441
Nettoomsättningförändring -23,03% 45,90% -17,01% -% -% -100,00% 40,93% -52,11% -9,44% -%
Du Pont-modellen 11,88% 25,08% 11,82% 14,77% -% -% 4,89% -0,56% 15,46% 4,71%
Vinstmarginal 81,02% 134,83% 86,89% 94,56% -% -% 23,16% -4,15% 67,00% 16,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 588,32% 416,85% 658,20% 575,51% -% -% 403,31% 500,00% 312,41% 295,06%
Soliditet 88,33% 92,48% 91,53% 91,92% 87,45% 87,60% 90,99% 86,04% 85,46% 85,41%
Kassalikviditet 839,45% 1 116,44% 1 170,67% 1 213,16% 701,60% 784,67% 1 045,69% 580,10% 597,63% 673,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...