Visa allt om ALLGON AB (publ)
Visa allt om ALLGON AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 115 180 86 081 54 510 50 116 57 435 50 871 41 718 87 897 104 184 74 291
Övrig omsättning 1 125 1 021 1 351 1 169 300 469 1 065 2 900 1 316 1 620
Rörelseresultat (EBIT) 9 251 5 825 -6 881 -8 194 -8 714 -8 710 -22 093 -671 1 358 -17 056
Resultat efter finansnetto 8 959 5 226 -7 936 -9 213 -9 804 -9 305 -22 561 -1 533 359 -17 921
Årets resultat 8 959 5 226 -7 936 -9 213 -9 804 -9 305 -22 561 -1 533 359 -17 921
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 685 13 641 15 503 16 177 16 649 14 868 15 244 14 368 15 406 17 699
Omsättningstillgångar 46 530 32 716 33 623 17 889 21 018 22 959 26 560 38 463 41 883 31 992
Tillgångar 58 215 46 357 49 126 34 067 37 667 37 827 41 804 52 831 57 289 49 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 785 20 813 15 528 3 794 445 10 124 19 429 26 873 28 406 8 126
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 100 100 100 100 235
Långfristiga skulder 2 317 0 0 203 401 602 785 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 113 25 544 33 598 30 071 36 821 27 001 21 490 25 858 28 783 41 330
Skulder och eget kapital 58 215 46 357 49 126 34 067 37 667 37 827 41 804 52 831 57 289 49 691
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 990 1 594 1 489 1 377 1 089 1 992 1 713 1 960 1 648 1 976
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 480 0 -
Löner till övriga anställda 8 163 7 230 6 925 7 932 10 039 8 795 13 069 13 396 13 923 15 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 288 4 150 4 605 5 251 5 867 6 566 7 657 7 626 8 142 8 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 116 305 87 102 55 861 51 285 57 735 51 340 42 783 90 797 105 500 75 911
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 14 15 19 20 30 30 31 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 679 5 739 3 894 3 341 3 023 2 544 1 391 2 930 3 361 2 064
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 039 1 050 907 965 1 045 800 729 800 774 710
Rörelseresultat, EBITDA 21 448 9 235 -4 389 -6 136 -6 278 -3 486 -17 041 4 347 5 789 -12 589
Nettoomsättningförändring 33,80% 57,92% 8,77% -12,74% 12,90% 21,94% -52,54% -15,63% 40,24% -%
Du Pont-modellen 15,89% 12,70% -13,99% -24,04% -23,13% -23,01% -52,81% -1,14% 2,39% -34,17%
Vinstmarginal 8,03% 6,84% -12,61% -16,34% -15,17% -17,11% -52,91% -0,68% 1,31% -22,85%
Bruttovinstmarginal 39,54% 39,04% 35,07% 34,83% 36,33% 36,32% 39,25% 42,52% 38,41% 29,14%
Rörelsekapital/omsättning 17,73% 8,33% 0,05% -24,31% -27,51% -7,95% 12,15% 14,34% 12,57% -12,57%
Soliditet 51,16% 44,90% 31,61% 11,14% 1,18% 26,76% 46,48% 50,87% 49,58% 16,35%
Kassalikviditet 139,91% 56,64% 65,13% 43,67% 40,93% 50,42% 47,81% 60,08% 77,42% 42,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 493 2 227 2 251 2 088 898 952 1 180 2 424 2 043 2 066
Övrig omsättning - - - - - 52 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 -473 -289 -241 -438 -188 -3 172 -2 416 -2 075 -2 295
Resultat efter finansnetto 1 143 182 -7 795 -9 446 -11 481 -4 188 -23 172 -2 419 -1 910 -8 289
Årets resultat 1 143 182 -7 795 -9 446 -11 481 -4 188 -23 172 -2 419 -1 910 -6 535
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 759 54 759 54 498 41 800 41 800 42 600 42 600 42 600 42 600 42 600
Omsättningstillgångar 946 61 3 606 9 362 10 6 894 12 676 20 494 22 385 5 289
Tillgångar 55 705 54 820 58 104 51 162 41 810 49 494 55 276 63 094 64 985 47 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 063 52 920 52 738 40 865 37 745 49 101 53 289 61 344 63 763 45 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 642 1 900 5 366 10 298 4 066 393 1 987 1 750 1 222 2 537
Skulder och eget kapital 55 705 54 820 58 104 51 162 41 810 49 494 55 276 63 094 64 985 47 889
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 500 500 0 400 193 1 024 1 713 1 960 1 648 1 976
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - 480 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 10 0 69 104 452 840 1 023 966 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 493 2 227 2 251 2 088 898 1 004 1 180 2 424 2 043 2 066
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 180 2 424 2 043 2 066
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 1 629 3 033 2 597 2 818
Rörelseresultat, EBITDA 268 -473 -289 -241 -438 -188 -3 172 -2 416 -2 075 -2 295
Nettoomsättningförändring 56,85% -1,07% 7,81% 132,52% -5,67% -19,32% -51,32% 18,65% -1,11% -%
Du Pont-modellen 2,05% 0,73% -0,48% -18,05% -27,35% -8,46% -41,92% -3,83% -2,93% -17,31%
Vinstmarginal 32,72% 18,05% -12,48% -442,34% -1 273,61% -439,92% -1 963,73% -99,59% -93,20% -401,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,93% -82,58% -78,19% -44,83% -451,67% 682,88% 905,85% 773,27% 1 035,88% 133,20%
Soliditet 97,05% 96,53% 90,76% 79,87% 90,28% 99,21% 96,41% 97,23% 98,12% 94,70%
Kassalikviditet 57,61% 3,21% 67,20% 90,91% 0,25% 1 754,20% 637,95% 1 171,09% 1 831,83% 208,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...