allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

ALLGON AB (publ)

ORG.NR: 556387-9955
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 115 180 86 081 54 510  
  Övrig omsättning (TKR) 1 125 1 021 1 351  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 9 251 5 825 -6 881  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 8 959 5 226 -7 936  
  Årets resultat (TKR) 8 959 5 226 -7 936  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 11 685 13 641 15 503  
  Omsättningstillgångar (TKR) 46 530 32 716 33 623  
  Tillgångar (TKR) 58 215 46 357 49 126  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 29 785 20 813 15 528  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 2 317 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 26 113 25 544 33 598  
  Skulder och eget kapital (TKR) 58 215 46 357 49 126  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 990 1 594 1 489  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 8 163 7 230 6 925  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 2 288 4 150 4 605  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 15 15 14  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 7 679 5 739 3 894  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 039 1 050 907  
  Nettoomsättningförändring 33,80 % 57,92 % 8,77 %  
  Vinstmarginal 8,03 % 6,84 % -12,61 %  
  Bruttovinstmarginal 39,54 % 39,04 % 35,07 %  
  Soliditet 51,16 % 44,90 % 31,61 %  
  Kassalikviditet 139,91 % 56,64 % 65,13 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 3 493 2 227 2 251  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 268 -473 -289  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 1 143 182 -7 795  
  Årets resultat (TKR) 1 143 182 -7 795  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 54 759 54 759 54 498  
  Omsättningstillgångar (TKR) 946 61 3 606  
  Tillgångar (TKR) 55 705 54 820 58 104  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 54 063 52 920 52 738  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 642 1 900 5 366  
  Skulder och eget kapital (TKR) 55 705 54 820 58 104  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 500 500 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0                      
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 0 10 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring 56,85 % -1,07 % 7,81 %  
  Vinstmarginal 32,72 % 18,05 % -12,48 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 97,05 % 96,53 % 90,76 %  
  Kassalikviditet 57,61 % 3,21 % 67,20 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 25 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X