Visa allt om Åseltorp Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Åseltorp Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 529 7 246 7 440 6 267 5 446 5 850 7 026 4 200 7 666 4 754
Övrig omsättning 127 201 144 73 76 324 213 153 5 121
Rörelseresultat (EBIT) 168 775 474 623 115 134 733 983 1 961 859
Resultat efter finansnetto 203 714 398 469 -115 17 674 928 1 920 806
Årets resultat 73 48 46 64 94 115 132 52 847 250
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 364 9 776 9 018 9 484 10 224 10 306 9 031 8 914 6 149 3 985
Omsättningstillgångar 4 352 5 004 4 129 4 361 3 570 3 378 4 342 4 040 3 838 2 839
Tillgångar 14 717 14 780 13 147 13 846 13 793 13 684 13 373 12 954 9 988 6 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 665 2 592 2 544 2 499 2 435 2 401 2 346 2 254 2 242 1 436
Obeskattade reserver 5 402 5 272 4 613 4 263 3 863 4 103 4 233 3 733 2 864 2 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 763 4 710 4 413 4 869 5 712 5 487 4 667 4 702 2 236 1 016
Kortfristiga skulder 1 887 2 207 1 577 2 216 1 783 1 693 2 127 2 265 2 645 2 266
Skulder och eget kapital 14 717 14 780 13 147 13 846 13 793 13 684 13 373 12 954 9 988 6 824
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 249 273 311 221 316 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 630 594 483 593 286 439 235 328 301 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 187 167 134 127 113 177 132 162 176 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 60 40 40 40
Omsättning 8 656 7 447 7 584 6 340 5 522 6 174 7 239 4 353 7 671 4 875
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 265 3 623 3 720 3 134 2 723 2 925 3 513 1 400 3 833 2 377
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 389 311 363 341 447 360 243 404 236
Rörelseresultat, EBITDA 1 141 1 787 1 430 1 679 1 143 1 077 1 598 1 704 2 470 1 360
Nettoomsättningförändring 17,71% -2,61% 18,72% 15,08% -6,91% -16,74% 67,29% -45,21% 61,25% -%
Du Pont-modellen 1,73% 5,52% 3,92% 4,93% 0,99% 1,28% 6,33% 8,16% 20,11% 12,88%
Vinstmarginal 2,98% 11,26% 6,94% 10,90% 2,52% 2,99% 12,06% 25,17% 26,21% 18,49%
Bruttovinstmarginal 68,81% 70,19% 70,26% 73,59% 75,19% 74,32% 70,95% 67,69% 78,35% 74,27%
Rörelsekapital/omsättning 28,90% 38,60% 34,30% 34,23% 32,81% 28,80% 31,53% 42,26% 15,56% 12,05%
Soliditet 46,74% 45,36% 46,72% 40,74% 38,30% 39,64% 40,87% 38,15% 43,09% 43,27%
Kassalikviditet 69,58% 55,10% 43,63% 31,00% 44,92% 88,90% 110,95% 39,12% 98,98% 57,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...