Visa allt om Aroseken Bostäder AB
Visa allt om Aroseken Bostäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 852 54 535 53 095 52 589 51 461 51 377 53 895 48 769 50 220 46 383
Övrig omsättning 81 682 - - - 1 125 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 289 15 285 17 839 18 937 18 690 15 493 18 239 16 371 16 007 16 742
Resultat efter finansnetto 8 037 5 886 -43 024 10 242 9 705 6 819 8 487 2 490 5 930 8 206
Årets resultat 6 602 5 886 -43 884 4 412 7 299 8 594 6 689 3 683 6 104 7 311
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 453 251 358 526 347 913 476 985 450 204 379 839 376 159 385 501 364 926 404 200
Omsättningstillgångar 78 566 97 611 119 523 27 616 38 642 53 188 50 844 46 345 62 804 20 557
Tillgångar 531 817 456 136 467 436 504 601 488 845 433 027 427 002 431 845 427 730 424 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 958 85 356 79 443 123 327 118 915 111 616 103 022 96 334 92 651 86 547
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 892 4 423 6 135 8 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 377 434 355 173 367 487 373 803 357 851 310 120 313 943 317 696 321 459 319 179
Kortfristiga skulder 62 425 15 607 20 506 7 471 12 079 11 291 7 144 13 393 7 484 10 706
Skulder och eget kapital 531 817 456 136 467 436 504 601 488 845 433 027 427 002 431 845 427 730 424 756
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 835 2 746 2 560 2 503 2 393 2 367 2 240 2 176 2 140 2 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 833 1 247 1 190 1 161 1 121 1 118 1 042 993 1 027 1 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 534 54 535 53 095 52 589 52 586 51 377 53 895 48 769 50 220 46 383
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 122 10 907 10 619 10 518 10 292 10 275 10 779 9 754 8 370 7 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 850 841 774 748 724 712 691 667 600 622
Rörelseresultat, EBITDA 24 178 24 388 26 264 28 552 28 264 24 967 27 653 25 799 25 461 26 014
Nettoomsättningförändring 4,25% 2,71% 0,96% 2,19% 0,16% -4,67% 10,51% -2,89% 8,27% -%
Du Pont-modellen 3,13% 3,75% -6,63% 4,51% 4,47% 3,89% 4,52% 4,29% 4,59% 4,36%
Vinstmarginal 29,28% 31,40% -58,40% 43,23% 42,50% 32,80% 35,81% 38,02% 39,10% 39,92%
Bruttovinstmarginal -83,47% 46,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,59%
Rörelsekapital/omsättning 28,39% 150,37% 186,49% 38,31% 51,62% 81,55% 81,08% 67,57% 110,16% 21,24%
Soliditet 17,29% 18,71% 17,00% 24,44% 24,33% 25,78% 24,63% 23,04% 22,69% 21,79%
Kassalikviditet 125,86% 625,43% 582,87% 369,64% 319,91% 471,07% 711,70% 346,04% 839,18% 192,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...