Visa allt om Neu Bau Veddige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 098 5 802 8 433 9 840 12 639 13 276 14 098 22 608 17 842 13 126
Övrig omsättning - - - 16 - 15 44 59 - -
Rörelseresultat (EBIT) -579 -752 180 17 -211 -702 -254 1 397 1 438 505
Resultat efter finansnetto -638 -873 112 50 -325 -772 -302 1 350 1 383 475
Årets resultat -638 -873 112 50 -325 -490 2 702 987 261
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 401 437 441 507 586 701 751 693 724
Omsättningstillgångar 1 619 1 685 2 611 1 763 2 171 2 527 4 429 4 984 5 122 3 471
Tillgångar 1 984 2 086 3 049 2 204 2 678 3 113 5 130 5 735 5 815 4 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -800 -162 711 724 674 998 1 788 1 936 1 385 498
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 282 604 252 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 229 369 104 134 170 242 278 314 350
Kortfristiga skulder 2 591 2 018 1 969 1 376 1 870 1 944 2 818 2 917 3 865 3 085
Skulder och eget kapital 1 984 2 086 3 049 2 204 2 678 3 113 5 130 5 735 5 815 4 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 519 653 1 044 831 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 3 850 3 236 4 227 4 375 5 306 5 066 4 541 5 888 5 132 4 461
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 269 1 198 1 359 1 558 1 924 1 854 1 672 2 312 1 985 1 615
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 450 150 100
Omsättning 7 098 5 802 8 433 9 856 12 639 13 291 14 142 22 667 17 842 13 126
Nyckeltal
Antal anställda 15 10 13 14 17 18 17 28 22 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 473 580 649 703 743 738 829 807 811 729
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 457 425 431 429 425 413 354 384 375
Rörelseresultat, EBITDA -543 -716 228 98 -116 -587 -145 1 547 1 554 580
Nettoomsättningförändring 22,34% -31,20% -14,30% -22,15% -4,80% -5,83% -37,64% 26,71% 35,93% -%
Du Pont-modellen -28,58% -35,43% 6,07% 3,72% -7,88% -22,36% -4,66% 24,81% 24,75% 12,06%
Vinstmarginal -7,99% -12,74% 2,19% 0,83% -1,67% -5,24% -1,70% 6,29% 8,07% 3,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 71,95% 65,78% 100,00% 100,00% 56,58% 61,67% 62,23%
Rörelsekapital/omsättning -13,69% -5,74% 7,61% 3,93% 2,38% 4,39% 11,43% 9,14% 7,05% 2,94%
Soliditet -40,32% -7,77% 23,32% 32,85% 25,17% 32,06% 38,81% 41,34% 26,94% 16,39%
Kassalikviditet 59,67% 78,54% 127,43% 121,88% 110,96% 125,05% 155,11% 169,52% 131,62% 111,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...