Visa allt om Neu Bau Veddige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 456 7 098 5 802 8 433 9 840 12 639 13 276 14 098 22 608 17 842
Övrig omsättning - - - - 16 - 15 44 59 -
Rörelseresultat (EBIT) -328 -579 -752 180 17 -211 -702 -254 1 397 1 438
Resultat efter finansnetto -407 -638 -873 112 50 -325 -772 -302 1 350 1 383
Årets resultat -407 -638 -873 112 50 -325 -490 2 702 987
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 365 401 437 441 507 586 701 751 693
Omsättningstillgångar 879 1 619 1 685 2 611 1 763 2 171 2 527 4 429 4 984 5 122
Tillgångar 1 212 1 984 2 086 3 049 2 204 2 678 3 113 5 130 5 735 5 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 207 -800 -162 711 724 674 998 1 788 1 936 1 385
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 282 604 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 193 229 369 104 134 170 242 278 314
Kortfristiga skulder 2 259 2 591 2 018 1 969 1 376 1 870 1 944 2 818 2 917 3 865
Skulder och eget kapital 1 212 1 984 2 086 3 049 2 204 2 678 3 113 5 130 5 735 5 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 519 653 1 044 831
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 982 3 850 3 236 4 227 4 375 5 306 5 066 4 541 5 888 5 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 378 1 269 1 198 1 359 1 558 1 924 1 854 1 672 2 312 1 985
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 450 150
Omsättning 1 456 7 098 5 802 8 433 9 856 12 639 13 291 14 142 22 667 17 842
Nyckeltal
Antal anställda 4 15 10 13 14 17 18 17 28 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 364 473 580 649 703 743 738 829 807 811
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 359 457 425 431 429 425 413 354 384
Rörelseresultat, EBITDA -295 -543 -716 228 98 -116 -587 -145 1 547 1 554
Nettoomsättningförändring -79,49% 22,34% -31,20% -14,30% -22,15% -4,80% -5,83% -37,64% 26,71% -%
Du Pont-modellen -21,70% -28,58% -35,43% 6,07% 3,72% -7,88% -22,36% -4,66% 24,81% 24,75%
Vinstmarginal -18,06% -7,99% -12,74% 2,19% 0,83% -1,67% -5,24% -1,70% 6,29% 8,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,95% 65,78% 100,00% 100,00% 56,58% 61,67%
Rörelsekapital/omsättning -94,78% -13,69% -5,74% 7,61% 3,93% 2,38% 4,39% 11,43% 9,14% 7,05%
Soliditet -99,59% -40,32% -7,77% 23,32% 32,85% 25,17% 32,06% 38,81% 41,34% 26,94%
Kassalikviditet 37,01% 59,67% 78,54% 127,43% 121,88% 110,96% 125,05% 155,11% 169,52% 131,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...