Visa allt om Skepplanda Eltjänst AB
Visa allt om Skepplanda Eltjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 364 352 526 367 341 380 395 309 382 282
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 201 182 351 166 159 99 215 85 12 -246
Resultat efter finansnetto 198 189 349 175 31 -160 300 305 94 -23
Årets resultat 153 149 271 131 -13 -186 230 215 94 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 966 969 963 969 862 1 052 911 0 7 22
Omsättningstillgångar 967 835 1 032 651 735 703 1 198 2 006 1 832 1 910
Tillgångar 1 933 1 804 1 996 1 620 1 597 1 755 2 109 2 006 1 840 1 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 605 1 552 1 553 1 432 1 444 1 586 1 901 1 792 1 667 1 693
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 -7 -10 -10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 327 251 442 187 153 169 207 222 183 250
Skulder och eget kapital 1 933 1 804 1 996 1 620 1 597 1 755 2 109 2 006 1 840 1 932
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 5 0 0 25 15 15 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 12 10 0 0 21 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 4 3 2 0 7 8 5 12 31
Utdelning till aktieägare 220 100 150 150 143 129 130 120 90 120
Omsättning 364 352 526 367 341 380 395 309 382 282
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 364 352 526 367 - 380 395 309 382 282
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 14 15 12 - 14 7 25 35 103
Rörelseresultat, EBITDA 201 182 351 166 159 99 215 92 27 -231
Nettoomsättningförändring 3,41% -33,08% 43,32% 7,62% -10,26% -3,80% 27,83% -19,11% 35,46% -%
Du Pont-modellen 10,40% 10,53% 17,79% 10,86% 10,39% 7,92% 14,22% 15,25% 5,11% -1,04%
Vinstmarginal 55,22% 53,98% 67,49% 47,96% 48,68% 36,58% 75,95% 99,03% 24,61% -7,09%
Bruttovinstmarginal 87,91% 84,38% 88,78% 82,29% 87,98% 73,16% 81,77% 81,23% 71,99% 82,98%
Rörelsekapital/omsättning 175,82% 165,91% 112,17% 126,43% 170,67% 140,53% 250,89% 577,35% 431,68% 588,65%
Soliditet 83,03% 86,03% 77,81% 88,40% 90,42% 90,37% 90,14% 89,08% 90,21% 87,26%
Kassalikviditet 295,72% 332,67% 233,48% 348,13% 480,39% 415,98% 578,74% 903,60% 1 001,09% 764,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...