Visa allt om E&U Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om E&U Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 259 1 445 2 144 1 694 2 085 2 200 1 655 2 583 3 166 2 305
Övrig omsättning 24 100 - - 14 - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -125 129 156 774 676 418 382 916 411 743
Resultat efter finansnetto -117 148 180 802 696 420 494 1 016 439 748
Årets resultat -117 471 231 441 510 510 467 558 261 421
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 384 2 464 2 374 2 428 2 525 2 445 2 494 24 33 339
Omsättningstillgångar 2 265 2 818 3 005 2 512 1 963 2 433 1 744 3 730 3 498 2 361
Tillgångar 4 650 5 281 5 379 4 940 4 488 4 878 4 238 3 754 3 531 2 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 643 3 910 3 589 3 508 3 194 2 811 2 421 2 139 1 681 1 540
Obeskattade reserver 0 0 460 580 380 380 660 808 577 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 972 965 548 539 371 1 093 736 381 328 53
Kortfristiga skulder 36 407 781 313 543 594 421 426 945 600
Skulder och eget kapital 4 650 5 281 5 379 4 940 4 488 4 878 4 238 3 754 3 531 2 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 290 350 275 285 225 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 36 299 273 139 30 43 20 32 110 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 49 144 131 65 150 172 141 155 154 112
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 127 127 120 185 100 120
Omsättning 283 1 545 2 144 1 694 2 099 2 200 1 655 2 593 3 166 2 305
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 259 723 1 072 1 694 1 043 1 100 828 1 292 1 583 2 305
Personalkostnader per anställd (tkr) 90 228 208 228 240 286 225 241 247 330
Rörelseresultat, EBITDA -46 213 269 887 794 507 452 925 447 774
Nettoomsättningförändring -82,08% -32,60% 26,56% -18,75% -5,23% 32,93% -35,93% -18,41% 37,35% -%
Du Pont-modellen -2,49% 2,84% 3,40% 16,34% 15,60% 8,65% 11,73% 27,12% 12,52% 27,70%
Vinstmarginal -44,79% 10,38% 8,54% 47,64% 33,57% 19,18% 30,03% 39,41% 13,96% 32,45%
Bruttovinstmarginal 85,33% 84,84% 45,15% 80,05% 82,78% 79,00% 85,80% 76,89% 66,99% 68,85%
Rörelsekapital/omsättning 860,62% 166,85% 103,73% 129,81% 68,11% 83,59% 79,94% 127,91% 80,64% 76,40%
Soliditet 78,34% 74,04% 73,39% 79,67% 77,41% 63,37% 68,60% 72,48% 59,37% 70,56%
Kassalikviditet 6 291,67% 692,38% 384,76% 802,56% 347,70% 409,60% 414,25% 875,59% 370,16% 393,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...