Visa allt om Hans Hugander AB
Visa allt om Hans Hugander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 82 83 94 161 105 53 160 303 3 058 4 464
Övrig omsättning - - 5 12 - - - 294 35 44
Rörelseresultat (EBIT) -22 -1 -11 -5 -29 -57 -36 193 -118 -104
Resultat efter finansnetto -22 -1 -11 -130 -29 -57 -36 207 702 -129
Årets resultat -22 -1 -11 -130 -29 -57 -36 207 702 -129
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 43 48 31 262 268 274 284 51 579
Omsättningstillgångar 51 99 107 88 64 85 103 894 1 535 651
Tillgångar 90 143 155 119 325 352 376 1 178 1 587 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 81 82 93 143 172 229 409 801 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 20 51 1 158 147 99 706 246 752
Kortfristiga skulder 24 41 22 24 24 33 48 63 538 379
Skulder och eget kapital 90 143 155 119 325 352 376 1 178 1 587 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 210 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 41 354 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 15 211 317
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 145 400 0
Omsättning 82 83 99 173 105 53 160 597 3 093 4 508
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 160 303 1 019 1 488
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 56 259 436
Rörelseresultat, EBITDA -18 3 -7 1 -23 -51 -30 198 -102 -71
Nettoomsättningförändring -1,20% -11,70% -41,61% 53,33% 98,11% -66,88% -47,19% -90,09% -31,50% -%
Du Pont-modellen -24,44% -0,70% -7,10% -109,24% -8,92% -16,19% -9,57% 17,57% 46,57% -8,46%
Vinstmarginal -26,83% -1,20% -11,70% -80,75% -27,62% -107,55% -22,50% 68,32% 24,17% -2,33%
Bruttovinstmarginal 28,05% 13,25% 31,91% 27,95% 30,48% 22,64% 26,25% 31,35% 41,01% 39,16%
Rörelsekapital/omsättning 32,93% 69,88% 90,43% 39,75% 38,10% 98,11% 34,38% 274,26% 32,60% 6,09%
Soliditet 65,56% 56,64% 52,90% 78,15% 44,00% 48,86% 60,90% 34,72% 50,47% 8,05%
Kassalikviditet 204,17% 226,83% 409,09% 354,17% 250,00% 257,58% 208,33% 1 419,05% 224,91% 86,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...