Visa allt om Bittes Aktiebolag
Visa allt om Bittes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 077 3 008 2 983 2 897 2 988 3 009 2 938 2 960 2 836 2 743
Övrig omsättning 48 39 23 - - - - - - 48
Rörelseresultat (EBIT) 147 18 142 -2 29 58 0 -31 43 70
Resultat efter finansnetto 147 17 140 -4 28 58 -1 -29 42 69
Årets resultat 77 24 72 -3 14 41 2 1 34 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 149 157 166 113 123 129 146 154 164
Omsättningstillgångar 756 682 678 503 678 631 527 536 527 550
Tillgångar 898 830 836 669 791 754 656 682 681 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 337 280 336 264 287 313 272 270 309 315
Obeskattade reserver 62 20 41 0 8 8 8 16 51 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 499 530 458 405 496 434 378 396 321 337
Skulder och eget kapital 898 830 836 669 791 754 656 682 681 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 336 332 306 323 304 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 475 1 405 1 411 1 419 1 036 1 022 1 044 1 036 986 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 543 500 525 501 500 500 506 529 488 311
Utdelning till aktieägare 80 20 80 0 20 40 0 0 40 40
Omsättning 3 125 3 047 3 006 2 897 2 988 3 009 2 938 2 960 2 836 2 791
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 513 501 497 483 598 602 588 592 567 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 329 335 332 389 387 384 388 369 350
Rörelseresultat, EBITDA 154 27 151 9 39 73 17 -6 65 91
Nettoomsättningförändring 2,29% 0,84% 2,97% -3,05% -0,70% 2,42% -0,74% 4,37% 3,39% -%
Du Pont-modellen 16,59% 2,17% 16,99% -0,30% 3,67% 7,82% 0,00% -4,25% 6,46% 9,94%
Vinstmarginal 4,84% 0,60% 4,76% -0,07% 0,97% 1,96% 0,00% -0,98% 1,55% 2,59%
Bruttovinstmarginal 89,96% 89,43% 91,28% 90,96% 89,19% 89,33% 87,34% 89,49% 89,14% 86,73%
Rörelsekapital/omsättning 8,35% 5,05% 7,38% 3,38% 6,09% 6,55% 5,07% 4,73% 7,26% 7,77%
Soliditet 42,91% 35,61% 44,02% 39,46% 37,03% 42,29% 42,36% 41,28% 50,77% 50,27%
Kassalikviditet 109,82% 89,43% 92,14% 70,12% 98,99% 99,31% 94,97% 84,09% 107,48% 116,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...