Visa allt om Hamrånge Taxi Aktiebolag
Visa allt om Hamrånge Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 687 2 600 2 972 2 412 2 630 2 928 2 867 3 091 3 007 2 605
Övrig omsättning 5 67 144 252 305 144 144 144 108 68
Rörelseresultat (EBIT) 109 271 360 -166 -33 188 44 144 45 13
Resultat efter finansnetto 76 240 375 -191 -78 131 -36 5 -106 -101
Årets resultat 58 186 350 -191 -78 97 2 7 6 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 997 788 899 333 658 1 135 1 595 1 958 2 446 2 793
Omsättningstillgångar 868 982 1 214 642 784 879 712 763 714 727
Tillgångar 1 865 1 770 2 114 975 1 442 2 013 2 307 2 721 3 160 3 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 534 348 -2 189 268 171 169 162 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 40 50 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 699 538 906 249 357 670 1 081 1 433 1 844 2 010
Kortfristiga skulder 674 698 859 728 895 1 076 1 055 1 079 1 105 1 184
Skulder och eget kapital 1 865 1 770 2 114 975 1 442 2 013 2 307 2 721 3 160 3 520
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 879 887 1 054 1 094 1 068 1 081 1 001 1 012 1 008 927
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 283 247 291 308 330 313 307 319 341 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 692 2 667 3 116 2 664 2 935 3 072 3 011 3 235 3 115 2 673
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 896 867 743 603 658 732 717 773 752 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 380 338 353 351 350 329 334 338 300
Rörelseresultat, EBITDA 260 401 486 159 444 669 530 633 563 460
Nettoomsättningförändring 3,35% -12,52% 23,22% -8,29% -10,18% 2,13% -7,25% 2,79% 15,43% -%
Du Pont-modellen 5,84% 15,31% 18,40% -17,03% -2,29% 9,54% 1,95% 5,37% 1,46% 0,40%
Vinstmarginal 4,06% 10,42% 13,09% -6,88% -1,25% 6,56% 1,57% 4,72% 1,53% 0,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,39%
Rörelsekapital/omsättning 7,22% 10,92% 11,94% -3,57% -4,22% -6,73% -11,96% -10,22% -13,00% -17,54%
Soliditet 26,38% 30,17% 16,46% -0,21% 13,11% 13,31% 7,41% 7,27% 6,27% 7,88%
Kassalikviditet 128,78% 140,69% 141,33% 88,19% 87,60% 81,69% 67,49% 70,71% 64,62% 61,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...