Visa allt om CONTERRA Aktiebolag
Visa allt om CONTERRA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 706 2 013 2 012 3 190 4 569 5 048 5 248 7 412 7 090 6 095
Övrig omsättning - - 12 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 506 373 473 28 993 1 374 687 260 1 183 357
Resultat efter finansnetto 505 370 486 82 1 020 1 401 682 314 1 255 397
Årets resultat 290 281 1 522 75 589 843 421 232 649 190
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 30 34 46 42 13 19 28 46 44
Omsättningstillgångar 1 905 2 047 2 272 3 311 3 802 3 902 3 571 3 739 4 820 3 900
Tillgångar 1 930 2 076 2 306 3 357 3 844 3 915 3 590 3 767 4 866 3 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 458 1 565 1 824 506 1 016 1 267 828 812 1 175 1 485
Obeskattade reserver 129 0 0 1 479 1 525 1 331 1 101 1 022 1 059 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 343 511 482 1 372 1 303 1 317 1 660 1 932 2 633 1 728
Skulder och eget kapital 1 930 2 076 2 306 3 357 3 844 3 915 3 590 3 767 4 866 3 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 1 683 2 211 2 508 2 277 2 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 561 759 726 1 716 1 832 0 0 898 676 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 380 504 320 844 821 1 186 1 412 1 015 902 1 535
Utdelning till aktieägare 400 398 540 204 585 840 405 405 594 960
Omsättning 1 706 2 013 2 024 3 204 4 569 5 048 5 248 7 412 7 090 6 095
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 706 1 007 1 006 1 063 1 523 1 683 1 749 2 471 2 363 2 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 972 668 539 892 945 994 1 271 1 506 1 320 1 283
Rörelseresultat, EBITDA 522 386 485 40 1 007 1 380 696 278 1 206 380
Nettoomsättningförändring -15,25% 0,05% -36,93% -30,18% -9,49% -3,81% -29,20% 4,54% 16,32% -%
Du Pont-modellen 26,37% 18,02% 21,12% 2,68% 26,69% 35,99% 19,19% 8,49% 25,91% 10,22%
Vinstmarginal 29,84% 18,58% 24,20% 2,82% 22,46% 27,91% 13,13% 4,32% 17,79% 6,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,56% 76,30% 88,97% 60,78% 54,69% 51,21% 36,41% 24,38% 30,85% 35,64%
Soliditet 80,76% 75,39% 79,10% 47,54% 55,67% 57,42% 45,67% 41,09% 39,82% 50,98%
Kassalikviditet 555,39% 400,59% 471,37% 241,33% 291,79% 296,28% 215,12% 193,53% 183,06% 225,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...