Visa allt om Projektengagemang Elmiljö Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 865 48 593 45 980 36 512 32 151 26 595 24 262 17 497 17 134 15 672
Övrig omsättning 14 56 - - - - - - 40 8
Rörelseresultat (EBIT) 4 266 1 528 3 659 4 118 6 183 4 085 5 635 2 211 1 615 1 961
Resultat efter finansnetto 3 829 1 128 2 888 4 171 6 346 4 106 5 965 2 019 1 647 1 993
Årets resultat 2 970 866 2 222 3 051 8 062 2 565 3 384 971 1 090 1 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 861 810 1 119 1 633 3 290 6 936 4 958 2 341 2 125 2 479
Omsättningstillgångar 20 385 17 725 16 228 9 938 11 777 8 802 7 629 7 707 7 014 7 355
Tillgångar 22 245 18 534 17 347 11 572 15 067 15 738 12 587 10 048 9 138 9 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 121 2 001 3 135 3 413 8 362 6 483 4 918 2 534 2 563 2 474
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 650 3 790 2 349 1 820 1 758
Avsättningar (tkr) 1 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 621 16 534 14 212 8 159 6 705 4 604 3 879 5 165 4 755 5 603
Skulder och eget kapital 22 245 18 534 17 347 11 572 15 067 15 738 12 587 10 048 9 138 9 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 975 1 405 1 288 806 837 1 072 1 021 966 1 272 994
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 21 462 20 881 19 794 16 225 12 515 10 720 9 002 6 957 6 861 5 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 11 941 10 508 9 247 7 126 5 658 4 834 4 237 3 402 3 457 3 090
Utdelning till aktieägare 2 000 850 2 000 2 500 8 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 56 879 48 649 45 980 36 512 32 151 26 595 24 262 17 497 17 174 15 680
Nyckeltal
Antal anställda 53 47 44 42 33 31 27 22 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 073 1 034 1 045 869 974 858 899 795 745 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 713 723 667 592 606 573 563 546 534 478
Rörelseresultat, EBITDA 4 764 2 010 4 069 4 292 6 369 4 282 5 845 2 397 1 799 2 136
Nettoomsättningförändring 17,02% 5,68% 25,93% 13,56% 20,89% 9,62% 38,66% 2,12% 9,33% -%
Du Pont-modellen 19,18% 8,35% 21,13% 36,27% 42,14% 26,13% 47,44% 23,46% 18,46% 20,35%
Vinstmarginal 7,50% 3,18% 7,97% 11,49% 19,75% 15,47% 24,61% 13,47% 9,85% 12,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,62% 2,45% 4,38% 4,87% 15,78% 15,78% 15,46% 14,53% 13,18% 11,18%
Soliditet 18,53% 10,80% 18,07% 29,49% 55,50% 62,97% 61,26% 42,05% 42,39% 38,03%
Kassalikviditet 122,65% 107,20% 114,19% 121,80% 175,65% 191,18% 196,67% 149,22% 147,51% 129,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...