Visa allt om Bergamott Trans Mitt AB
Visa allt om Bergamott Trans Mitt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 0 0 0 605 487 562 733 777 996 538 086 491 422 447 638 329 299
Övrig omsättning 22 859 - - 541 5 570 6 425 8 808 3 881 3 696 4 137
Rörelseresultat (EBIT) 22 859 -68 0 9 199 11 252 7 834 9 492 6 060 3 628 1 334
Resultat efter finansnetto 22 859 -68 -12 11 008 11 424 7 757 9 192 5 567 2 715 615
Årets resultat 17 830 -30 578 8 975 9 223 5 881 5 169 3 514 1 888 406
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 755 15 343 29 404 29 799 38 183 40 268 36 747
Omsättningstillgångar 22 859 54 851 57 659 120 308 100 541 91 952 85 478 89 715 90 766 64 604
Tillgångar 22 859 54 851 57 659 124 063 115 884 121 356 115 277 127 898 131 034 101 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 830 54 800 54 830 54 253 45 278 36 055 30 574 28 413 27 899 20 945
Obeskattade reserver 0 0 2 829 3 640 4 150 5 284 5 737 3 927 3 309 1 938
Avsättningar (tkr) 0 0 0 500 519 540 715 815 530 630
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 157 8 070 14 738 34 218 34 946
Kortfristiga skulder 5 029 51 0 65 670 65 937 74 320 70 181 80 005 65 078 42 892
Skulder och eget kapital 22 859 54 851 57 659 124 063 115 884 121 356 115 277 127 898 131 034 101 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 1 315 1 401 1 592 1 072 968 912 881
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 14 660 16 737 21 258 14 604 15 701 14 896 12 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 7 367 7 553 9 629 7 229 7 431 7 326 5 532
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 3 204 3 000 0
Omsättning 22 859 0 0 606 028 568 303 784 421 546 894 495 303 451 334 333 436
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 45 48 48 49 52 139 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 13 455 11 724 16 208 10 981 9 450 3 220 7 159
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 532 542 705 489 482 171 420
Rörelseresultat, EBITDA 22 859 -68 0 11 155 14 049 13 465 13 656 9 534 7 333 4 288
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 7,60% -27,67% -% 9,50% 9,78% 35,94% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 8,88% 9,88% 7,00% 8,58% 5,06% 2,88% 1,48%
Vinstmarginal -% -% -% 1,82% 2,04% 1,09% 1,84% 1,32% 0,84% 0,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8,67% 8,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 9,02% 6,15% 2,27% 2,84% 1,98% 5,74% 6,59%
Soliditet 78,00% 99,91% 98,71% 45,89% 41,71% 32,85% 30,11% 24,43% 23,11% 22,04%
Kassalikviditet 454,54% 107 550,98% -% 181,85% 151,34% 122,81% 121,66% 111,95% 139,01% 147,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...