Visa allt om T.Y. Svets AB
Visa allt om T.Y. Svets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 134 142 323 911 1 284 1 675 1 574 2 001 1 837 2 012
Övrig omsättning - 5 7 16 26 14 - - 114 47
Rörelseresultat (EBIT) -60 -26 -33 -127 25 55 -19 45 -46 242
Resultat efter finansnetto -60 -28 -36 -124 21 48 -29 27 -63 229
Årets resultat -60 -28 -36 -91 17 32 3 18 -7 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 28 62 97 263 276 374 422 540 342
Omsättningstillgångar 169 205 240 323 422 429 377 330 372 589
Tillgångar 183 233 302 420 685 705 751 753 912 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 73 101 212 378 360 329 326 308 345
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 34 34 69 69 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 118 0 0 104 112 181 86 188 113
Kortfristiga skulder 36 42 201 208 170 198 207 273 347 348
Skulder och eget kapital 183 233 302 420 685 705 751 753 912 931
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 180 180 270 314 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 92 298 413 290 301 329 289 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 8 102 150 169 180 237 225 204
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 30
Omsättning 134 147 330 927 1 310 1 689 1 574 2 001 1 951 2 059
Nyckeltal
Antal anställda - 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 142 162 456 642 838 787 1 001 919 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 51 202 285 324 336 422 420 391
Rörelseresultat, EBITDA -46 8 1 40 107 152 132 157 72 299
Nettoomsättningförändring -5,63% -56,04% -64,54% -29,05% -23,34% 6,42% -21,34% 8,93% -8,70% -%
Du Pont-modellen -32,79% -11,16% -10,93% -29,52% 3,65% 7,80% -2,53% 5,98% -4,93% 25,99%
Vinstmarginal -44,78% -18,31% -10,22% -13,61% 1,95% 3,28% -1,21% 2,25% -2,45% 12,03%
Bruttovinstmarginal 69,40% 82,39% 76,78% 79,36% 76,71% 71,82% 75,92% 71,91% 67,12% 72,47%
Rörelsekapital/omsättning 99,25% 114,79% 12,07% 12,62% 19,63% 13,79% 10,80% 2,85% 1,36% 11,98%
Soliditet 7,10% 31,33% 33,44% 50,48% 58,84% 54,62% 47,14% 49,89% 39,22% 46,72%
Kassalikviditet 455,56% 476,19% 116,92% 152,88% 243,53% 212,12% 162,80% 110,99% 95,10% 161,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...