Visa allt om Fräntorps El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 170 7 523 7 968 7 195 6 518 5 890 5 563 4 500 4 528 3 864
Övrig omsättning - 10 8 103 29 42 1 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 486 511 1 066 755 200 838 388 751 344
Resultat efter finansnetto 55 491 521 1 080 766 201 848 411 759 353
Årets resultat 38 377 381 793 562 141 599 294 549 266
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 24 0 0 21 19 27 36 58 83
Omsättningstillgångar 2 811 3 142 3 675 2 900 2 089 1 972 2 482 2 206 2 360 1 769
Tillgångar 2 867 3 166 3 675 2 900 2 111 1 991 2 509 2 242 2 418 1 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 1 321 1 643 1 863 1 244 1 182 1 481 1 273 1 312 943
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 16 21 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 688 1 845 2 031 1 037 866 809 1 028 953 1 085 882
Skulder och eget kapital 2 867 3 166 3 675 2 900 2 111 1 991 2 509 2 242 2 418 1 852
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 728 830 766 716 676 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 170 2 670 3 032 2 512 1 564 1 458 1 220 855 701 597
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 175 945 904 854 816 770 722 605 564 518
Utdelning till aktieägare 1 000 180 700 600 175 500 440 390 333 180
Omsättning 8 170 7 533 7 976 7 298 6 547 5 932 5 564 4 501 4 528 3 864
Nyckeltal
Antal anställda 11 9 10 9 8 8 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 743 836 797 799 815 736 795 750 906 773
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 407 401 386 397 387 391 369 400 363
Rörelseresultat, EBITDA 60 489 511 1 071 763 210 851 402 764 353
Nettoomsättningförändring 8,60% -5,58% 10,74% 10,39% 10,66% 5,88% 23,62% -0,62% 17,18% -%
Du Pont-modellen 2,02% 15,51% 14,18% 37,24% 36,29% 10,10% 34,00% 18,38% 31,39% 19,06%
Vinstmarginal 0,71% 6,53% 6,54% 15,01% 11,75% 3,41% 15,33% 9,16% 16,76% 9,14%
Bruttovinstmarginal 66,22% 69,04% 66,39% 72,19% 67,86% 65,93% 73,83% 67,16% 70,25% 68,09%
Rörelsekapital/omsättning 13,75% 17,24% 20,63% 25,89% 18,76% 19,75% 26,14% 27,84% 28,16% 22,96%
Soliditet 41,12% 41,72% 44,71% 64,24% 58,93% 59,37% 59,03% 57,29% 54,89% 52,01%
Kassalikviditet 161,85% 166,29% 178,58% 276,76% 235,57% 236,96% 238,23% 228,96% 215,85% 199,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...