Visa allt om Fräntorps El Aktiebolag
Visa allt om Fräntorps El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 845 8 170 7 523 7 968 7 195 6 518 5 890 5 563 4 500 4 528
Övrig omsättning 1 - 10 8 103 29 42 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 714 55 486 511 1 066 755 200 838 388 751
Resultat efter finansnetto 719 55 491 521 1 080 766 201 848 411 759
Årets resultat 555 38 377 381 793 562 141 599 294 549
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 56 24 0 0 21 19 27 36 58
Omsättningstillgångar 3 488 2 811 3 142 3 675 2 900 2 089 1 972 2 482 2 206 2 360
Tillgångar 3 532 2 867 3 166 3 675 2 900 2 111 1 991 2 509 2 242 2 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 734 1 179 1 321 1 643 1 863 1 244 1 182 1 481 1 273 1 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 797 1 688 1 845 2 031 1 037 866 809 1 028 953 1 085
Skulder och eget kapital 3 532 2 867 3 166 3 675 2 900 2 111 1 991 2 509 2 242 2 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 728 830 766 716 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 706 3 170 2 670 3 032 2 512 1 564 1 458 1 220 855 701
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 473 1 175 945 904 854 816 770 722 605 564
Utdelning till aktieägare 200 1 000 180 700 600 175 500 440 390 333
Omsättning 10 846 8 170 7 533 7 976 7 298 6 547 5 932 5 564 4 501 4 528
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 9 10 9 8 8 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 904 743 836 797 799 815 736 795 750 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 402 407 401 386 397 387 391 369 400
Rörelseresultat, EBITDA 719 60 489 511 1 071 763 210 851 402 764
Nettoomsättningförändring 32,74% 8,60% -5,58% 10,74% 10,39% 10,66% 5,88% 23,62% -0,62% -%
Du Pont-modellen 20,39% 2,02% 15,51% 14,18% 37,24% 36,29% 10,10% 34,00% 18,38% 31,39%
Vinstmarginal 6,64% 0,71% 6,53% 6,54% 15,01% 11,75% 3,41% 15,33% 9,16% 16,76%
Bruttovinstmarginal 65,12% 66,22% 69,04% 66,39% 72,19% 67,86% 65,93% 73,83% 67,16% 70,25%
Rörelsekapital/omsättning 6,37% 13,75% 17,24% 20,63% 25,89% 18,76% 19,75% 26,14% 27,84% 28,16%
Soliditet 20,78% 41,12% 41,72% 44,71% 64,24% 58,93% 59,37% 59,03% 57,29% 54,89%
Kassalikviditet 121,70% 161,85% 166,29% 178,58% 276,76% 235,57% 236,96% 238,23% 228,96% 215,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...