Visa allt om Hjärnkraft Aktiebolag
Visa allt om Hjärnkraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 0 1 895 4 280 555 168 32 432 510
Övrig omsättning 99 103 121 460 95 20 594 76 97 55
Rörelseresultat (EBIT) 120 88 116 450 -265 551 738 -463 -677 310
Resultat efter finansnetto 122 94 120 452 -257 553 739 -457 -663 324
Årets resultat 95 72 -126 245 55 505 739 -457 -659 231
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8
Omsättningstillgångar 3 847 3 752 4 088 3 772 3 455 3 823 3 312 2 571 3 034 3 918
Tillgångar 3 847 3 752 4 088 3 772 3 455 3 823 3 314 2 575 3 041 3 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 549 3 454 3 382 3 508 3 263 3 208 2 747 2 008 2 465 3 124
Obeskattade reserver 258 258 258 110 0 345 345 345 345 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 40 448 154 191 270 222 222 231 455
Skulder och eget kapital 3 847 3 752 4 088 3 772 3 455 3 823 3 314 2 575 3 041 3 926
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 129 103 2 016 464 375 575 762 108 529 565
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 120 88 116 450 -265 553 740 -461 -677 312
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 47 275,00% -98,57% -49,55% 230,36% 425,00% -92,59% -15,29% -%
Du Pont-modellen 3,17% -% 2,94% 11,98% -7,47% 14,47% 22,30% -17,75% -21,77% 8,25%
Vinstmarginal 406,67% -% 6,33% 11 300,00% -92,14% 99,64% 439,88% -1 428,12% -153,24% 63,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 0,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -1 631,25% -168,98% 57,45%
Rörelsekapital/omsättning 12 690,00% -% 192,08% 90 450,00% 1 165,71% 640,18% 1 839,29% 7 340,62% 648,84% 679,02%
Soliditet 97,48% 97,42% 87,65% 95,15% 94,44% 90,56% 90,56% 87,63% 89,23% 85,95%
Kassalikviditet 3 372,50% 3 812,50% 422,54% 153,25% 129,32% 245,19% 199,55% 188,74% 141,99% 104,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...